BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih je tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar. Razpored blagoslovov je sledeč:

nedelja 5.1.: ob 12.00 – Šmarje trg do Tašnerjevih

ponedeljek 6.1.: ob 10.00 – Kamenik, Zg. Cerovec

ob 10.00 – Vodenovo, Krčevine

torek 7.1.: ob 12.00 – Korpule, Gaj

sreda 8.1. : ob 13.00 – Orehek, Zastranje

četrtek 9.1.: ob 9.00 – Šerovo, Konuško, Koretno

petek 10.1.: ob 9.00 –  del Šerovega, Jazbina, Spodnji Štomašek, Brecljevo

sobota 11.1: ob 9.00 – Mala Pristava, Belo, Lešje

nedelja 12.1.: ob 11.30 – Sončna ul., Murnova ul., Vegova ul, Cvetlična ul,

Gallusova ul., Ul. na livado

ponedeljek 13.1: ob 9.00 – Sv. Rok, Predenca,  Zgornji Štomašek, Brecljevo

torek 14.1.: ob 9.00 – Bobovo, Preloge

Blagoslovi po blokih: po dogovoru, prosim za prijavo, 041 265 740, župnik

 

PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA – SVETI TRIJE KRALJI

Jutri, v ponedeljek, je praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije Kralji. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Blagoslovili bomo kredo, kadilo in vodo.

 

NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Anderluh iz Male Pristave. Pogrebna sveta maša in pogreb bo v sredo ob 14. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se ob tem spomnimo tudi na svoj krst, zato bomo pri sveti maši obnovili krstne obljube.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. Veliko dela je že narejenega, nekaj ga je še pred nami. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Tudi vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, je namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin