POROČILO O DELOVANJU ŽUPNIJSKE KARITAS V LETU 2019

»DOBRO IZ VSAKEGA SRCA«je bilo geslo, ki nas je vodilo skozi leto 2019. Sodelavci Župnijske Karitas Šmarje (25 rednih in več kot 40 občasnih sodelavcev) smo skozi leto pripravljali različne delavnice in srečanja. Pripravili smo delavnice za« izdelovanje rož iz krep papirja« in butar za cvetno nedeljo, pripravili pogostitev in srečanje zakoncev jubilantov, organizirali srečanje starejših, invalidov in stanovalcev Doma upokojencev v župnijski cerkvi. Za vse smo pripravili tudi druženje s pogostitvijo. Z avtobusom starejših naše župnije smo poromali na Brezje. Novembra smo izdelovali adventne venčke. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki ob naših dobrodelnih akcijah in darovih, ki jih darujete v cerkvi oz. na naš TRR lahko delujemo in pomagamo tam, kjer je stiska. S sredstvi dokupimo živila in ostale dobrine, ki jih razdelimo pomoči potrebnim. Pomagali smo tudi družinam, ki jih je prizadel požar. Naši prostovoljci in prejemniki pomoči opravljajo prostovoljne ure tudi v Domu upokojencev.

Razdelili smo hrano, ki smo jo prejeli iz Evropskega sklada, kar smo kupili iz lastnih sredstev ter tisto, ki ste jo darovali ob zahvalnih nedeljah. Vso smo sodelavci pripravili v pakete in jo razdelili tako, da smo prejemnike večkrat v letu, povabili v naše prostore. Starejše in posameznike, ki sami ne zmorejo priti pa smo obiskali na domu. V pomoč so nam bile tudi oskrbovalke na domu. Tako smo nudili pomoč 62 družinam s 45otroki, 24 starejšim in bolnim osebam ter 20 posameznikom. Skupaj je pomoč prejelo 205 oseb. Razdelili smo tudi jabolka za ozimnico. 60 otrok je prejelo šolske potrebščine. Zbirali smo oblačila, igrače in ostale potrebščine. Z njimi smo razveselili tudi otroke Male hiše na Pilštanju. V mesecu decembru smo pomagali Sv. Miklavžu, da je obdaroval 250 otrok naše župnije. Za božične praznike pa je več pomoči potrebnih prejelo poseben dar našega dobrotnika.

Ob koncu leta je priložnost zahvale vsem, ki kakorkoli pomagate (materialno, finančno, z nesebičnim delom in časom ter tudi tistim, ki nas spremljate v molitvi). Vsem smo iz srca hvaležni, tako sodelavci kot tisti, ki so deležni Karitasove pozornosti.

Ob 5. obletnici delovanja Župnijske Karitas Šmarje pri Jelšah pa pripravljamo 1. Dobrodelni koncert «DOBRO IZ VSAKEGA SRCA« ki bo v nedeljo, 02.02.2020 ob 16.00 uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. VLJUDNO VABLJENI.                                               Sodelavci župnijske Karitas Šmarje pri Jelšah

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V preteklem tednu, smo zaključili z blagoslovi domov in družin. Če še kdo želi blagoslov, prosimo naj to sporoči. Hvala vsem za vašo prijaznost in odprtost ter lepa srečanja z vami na vašem domu. Hvala tudi za vaš dar za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vse dobro.

 

VEROUK: V tednu, ki je pred nami začenjamo z rednim veroukom.

 

SREČANJA ZA BIRMANCE: V želji, da bi priprava na zakrament svete birme bila boljša in da bi mladim pomagali na poti njihove vere, smo z animatorji pripravili občasna birmanska srečanja. Prvo srečanje bo ta petek ob 17.00 pa do 19. ure v veroučnih prostorih. Birmanci lepo povabljeni.

 

DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS

Naša župnijska Karitas v tem letu praznuje 5 let svojega delovanja. Število let ni veliko, je pa neko obdobje, ki že kaže sledi v njenem delovanju, predvsem v pomoči sočloveku. Za to bomo ob tej priložnosti pripravili dobrodelni koncert z naslovom: »Dobro iz vsakega srca.« V vsakem človeškem srcu je moč najti nekaj dobrega, še posebej pa v srcu vas, ki živite tukaj med nami. Dobrodelni koncert bo v nedeljo 2. februarja, ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma v Šmarju. Vstopnine ni. Veseli pa bomo vsakega prostovoljnega daru. Lepo povabljeni.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. V tednu, ki je pred nami ga moramo poravnati.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Obnova župnijske cerkve je v teku. Veliko dela je že narejenega, nekaj ga je še pred nami. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.