BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih bo tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Ivan Jecel iz Stranja. Pogreb in nato pogrebna sveta maša v župnijski cerkvi bo danes, v nedeljo, ob 15. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi.

 

STARO LETO

V torek je staro leto. Ob 8. uri bo sveta maša v zahvalo za vse kar smo v tem letu lepega in dobrega prejeli in doživeli.

 

NOVO LETO

V sredo je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9.  In 10.15 uri. Povabljeni.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu, lepo vabljeni k sveti maši ob 9. uri.

 

PRVA SOBOTA

Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni k češčenju Najsvetejšega do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA V MESECU

Prihodnja nedelja, je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

ZAHVALA OB BOŽIČNEM PRAZNOVANJU

Veliko ljudi mi je po osrednjem božičnem praznovanju dejalo: »Hvala, bilo je zelo lepo«. To zahvalo sem sprejel in razumel, da je namenjena vsem, ki ste v tednih pred božičem, snovali in pripravljali vse potrebno za lepo in v veri doživeto rojstvo Jezusa Kristusa. Hvala našim jasličarjem prvemu med njimi Tomažu Stiplovšku, da svoje zamisli in ideje tako lepo vključi v jaslice v naši cerkvi in prav tako v izvedbo Živih jaslic. Hvala Nacu Mikušu, Vanču Šramlu, Ivu Cerinšku, Branku Goležu, Davidu Planinšku, Martinu Bosnarju, Srečku Mikušu, družini Dolenc pri pomoči pri jaslicah. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi živih jaslic, našim mladincem in animatorjem, družini Golež, Branku Skaletu, Borutu Bevcu, Kulturnemu domu, gasilcem in vsem sodelujočim bilo jih je več kot 80. Hvala vsem, ki sodelujete v življenju župnije in soustvarjate naše skupno praznovanje.

 

STATISTIKA:

Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2019 zabeležile sledeče:

Krstna knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 33 krstov od tega 17 dečkov in 16 deklic. 12 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski skupnosti, 20 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 5 porok. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 50 pogrebov (17 moških in 33 žensk). Sprevidenih je bilo 18 ljudi, 32 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 84 let, umrlih moških pa 80,3 leta. Najstarejši moški je bil Jurij Skale iz Bobovega, star 93 let, najstarejša ženska je bila Ana Kos iz Prelog, ki je dopolnila 101 leto.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

 

V preteklem letu je bilo birmanih 45 otrok, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 65 otrok. V veroučnem letu 2019-20 obiskuje verouk 378 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK

Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Tretje leto teče obnova župnijske cerkve. Z velikim optimizmom smemo gledati v leto, ki prihaja, da nam bo s skupnimi močmi uspelo dokončati obnovo naše župnijske cerkve. Veliko dela je že bilo opravljenega, kar se da opaziti in čutiti. V letu, ki je pred nami nas čaka restavriranje fresk pod zvonico,  namestitev glavnega oltarja in Marije vnebovzete, montaža orgel, izdelava in montaža klopi in novih vrat, nova spovednica, oprema zakristije, ureditev fasade in portalov na vhodih v cerkev in ureditev okolice cerkve. Predvideni stroški v prihodnjem letu so planirani okoli 200.000 eur.  Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Tudi vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, bo namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.

Vernikom iz Globo