LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: Med nami je luč miru iz Betlehema. Plamen sveče, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva v Betlehemu, želi posvetiti tudi v vaš dom. Lučko lahko odnesete domov.

 

ADVENTNA SVETA SPOVED: Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času. Priložnost je pred sveto mašo.

 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: Smo v času božične devetdnevnice, povabljeni k sveti maši.

 

SVETI VEČER – MAŠA SVETEGA VEČERA ZA OTROKE IN DRUŽINE: V torek je sveti večer. Ob 18. uri bo sveta maša svetega večera v župnijski cerkvi za otroke in družine. Lepo povabljeni.

 

POLNOČNICA: Lepo povabljeni k slovesni polnočnici v župnijsko cerkev.

 

BOŽIČ, PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA: V sredo je Božič,praznik Gospodovega rojstva. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo kakor ob nedeljah.

 

ŽIVE JASLICE V ŠMARJU

Tudi letos bomo na božični praznik, v sredo, ob 17. uri, uprizorili žive jaslice na ploščadi pred Kulturnim domom. Povabljeni k ogledu in povabite še druge.

 

ŽUPNIJSKE JASLICE: Letos bodo zopet velike župnijske jaslice postavljene v župnijski cerkvi, ki si jih bo mogoče ogledati vsak dan. Vhod bo skozi glavni vhod cerkve.

 

SVETI ŠTEFAN: V četrtek je god sv. Štefana, diakona in mučenca. Sveti maši bosta ob 9. in ob 10.15 uri.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: V četrtek na praznik sv. Štefana začenjamo božične blagoslove vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih bo tudi letos namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar.

 

GOD SV. JANEZA: V petek je god sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri sveti maši ob 8. uri bo blagoslov vina.

 

ZLATA POROKA: V soboto bo zlata poroka Ivana in Tončke Ferlež. Zlatoporočencema iskreno čestitamo in želimo še naprej obilo božjega blagoslova.

 

SVETA MAŠA PRI SV. LOVRENCU: Pri sv. Lovrencu bo sv. maša v petek ob 8.00 uri na god sv. Janeza z blagoslovom vina.

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, BLAGOSLOV OTROK: Prihodnja nedelja je nedelja svete Družine. Pri sv. maši ob 10.15, bo blagoslov otrok do prvega svetega obhajila. Lepo povabljeni.

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 20. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Dve leti in pol že poteka obnova župnijske cerkve. Veliko dela je že bilo opravljenega, kar se da opaziti in občutiti (ogrevanje cerkve). V letu, ki je pred nami nas čaka restavriranje fresk pod zvonico, namestitev glavnega oltarja in Marije vnebovzete, montaža orgel, izdelava in montaža klopi in novih vrat, nova spovednica, oprema zakristije, ureditev fasade in portalov na vhodih v cerkev in ureditev okolice cerkve. Predvideni stroški v prihodnjem letu so planirani na okoli 200.000 eur. Zavedamo se, da investicija tudi za prihodnje leto ni majhna, vendar upamo, da nam bo s kupnimi močmi in sodelovanju uspelo. Po dosedanjih izkušnjah smemo upati, da bomo tudi to kar je še pred nami, s skupnimi močmi zmogli. Obnova je res zelo obsežna in zahtevna. Na vse vas, tako kot do sedaj, se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Ob prazničnih božičnih bogoslužjih bodo vaši darovi namenjeni za obnovo cerkve. Prav tako bo vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu decembru skrbijo za čiščenje župnijske cerkve in veroučnih prostorov verniki iz Globokega in Zadrž.