ADVENTNI ČAS: V adventnem času povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih maš ob nedeljah pa tudi med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom.

 

SVETE MAŠE V TEM TEDNU: V tednu, ki je pred nami so vse svete maše zvečer ob 18. uri.

 

ADVENTNA SVETA SPOVED: Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času. Priložnost bo vsak večer pred in med sveto mašo.

 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: Vstopamo v devetdnevnico pred božičem, zato povabljeni vsak večer k sveti maši.

 

SLAMA ZA JEZUSOVE JASLI: Otroci povabljeni k devetdnenvici in prinašanju slame za Jezusove jasli. S seboj domov pa vzamete ovčko za svoje jaslice.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

V sredo ob 17. Uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: V nedeljo nam bodo skavti iz Šentjurja prinesli luč miru iz Betlehema. Plamen boste lahko odnesli domov (dar za svečko je 2€).

 

ŽIVE JASLICE V ŠMARJU: Tudi letos bomo na božični praznik, 25. decembra, ob 17. uri, uprizorili žive jaslice. Povabljeni k sodelovanju.

 

MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA

Na voljo so Marijanski koledar, Pratika in listni koledar.

 

VERSKI TISK V LETU 2020: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA: 112€  – OGNJIŠČE: 33,50€ -MISIJONSKA OBZORJA: 10€: PRIJATELJ: 11€

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV ZA PRAZNIKE

V soboto ob 9. uri, lepo naprošeni vsi za iščenje župnijske cerkve za praznike in veroučne prostore.