ADVENTNI ČAS

Smo v adventnem času. V tem času povabljeni k molitvi dom in v cerkvi, h kateri nas bo vabil adventni venček, k bolj rednemu obisku svetih maš ob nedeljah pa tudi med tednom, k sveti spovedi in dobrim delom.

 

ADVENTNA SVETA SPOVED: Povabljeni k sveti spovedi v tem adventnem času. Priložnost bo vsak dan pred sveto mašo.

 

ADVENTNI KOLEDAR

Adventi koledar nas vabi, da se pridružite tisočem otrok, ki bodo skozi advent zbirali darove za svoje vrstnike, ki živijo v pomanjkanju osnovnih življenjskih dobrin. Zbrane darove pa bodo na koncu položili k cerkvenim jaslicam.

 

NAŠI RAJNI: Umrla je Ana Kamplet iz Šerovega. Pogrebna sveta maša in pogreb bo v torek ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

ŽIVE JASLICE V ŠMARJU

Tudi letos bomo na božični praznik, 25. decembra, ob 17. uri, uprizorili žive jaslice. Povabljeni k sodelovanju.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

V sredo ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo ob 20. uri, vabljeni na večer s Svetim pismom.

 

VERSKI TISK V LETU 2020: Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike.

Celoletne naročnine za verski tisk znašajo: DRUŽINA: 112€, OGNJIŠČE: 33,50€, MISIJONSKA OBZORJA: 10€, PRIJATELJ: 11€

 

NEDELJA KARITAS: Preteklo nedeljo ste za Karitas darovali 1.600,20€. Bog povrni za vaš dar.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu decembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Globokega in Zadrž.