ZAHVALNA NEDELJA: Ob današnji zahvalni nedelje se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, mežnarju Vanču, katehetu Marku, gospem, ki skrbite tudi za gospodinstvo v župnišču, članom gradbenega odbora pri obnovi župnijske cerkve, vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem, botrom in vsem ki podirate z darovi in molitvijo obnovo naše župnijske cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podprite pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.

 

MOLITEVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KJLUČARJEV

V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Marti Turk na Belo.

 

SREČANJE MINISTRTANTOV

V sredo ob 17. uri vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

 

BIBLIČNA SKUPINA : V sredo ob 19.30 vabljeni na biblično skupino.

 

BIRMANSKI DAN: V soboto bomo v župniji imeli birmanski dan. Srečanje bo potekalo od 9. do 16. ure v veroučnih prostorih. V nedeljo pa se bodo predstavili župnijskemu občestvu pri sveti maši ob 10.15 uri in izrekli birmansko obljubo v pripravi na zakrament svete birme. K sveti maši povabljene tudi družine naših birmancev.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima. Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride.

 

V PETEK OBISK BOLNIKOV NA DOMU: V petek bo obisk bolnikov na domu.

 

ADORACIJA PO SV. MAŠI V SOBOTO: V soboto po sveti maši vabljeni k tihi molitvi pred Najsetejše do 21. ure.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine bo začel z deli na freskah pod zvonico. Dela je še kar precej. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.