PRAZNIK VSEH SVETIH

Cerkev obhaja ta praznik že skoraj 1200 let. Kot razlog, zakaj je Cerkev uvedla ta praznik, navajajo vsaj dvoje. Prvi razlog je: število svetnikov je tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej pri bogoslužju. Drugi razlog pa je ta: na praznik vseh svetnikov naj bi popravili, kar med letom na praznike svetnikov po nemarnosti opustimo. Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so »utonili« v množici svetih.

Ta praznik je velik dan vere, upanja in ljubezni. To ni »dan mrtvih«, kot je bilo napisano na naših koledarjih  (in je na nekaterih še danes). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Praznik vseh svetih je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, »raduje poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potuje obljubljeni sreči naproti.«

 

OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas  vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

NAŠI RAJNI: Umrla je Hedvika Lorger iz Šmarja. Pogreb in nato pogrebna sveta maša bo danes, v nedeljo, ob 15. uri. Spomnimo se rajne v molitvi.

 

VSI SVETI: V petek je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Ob 15. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, zatem pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v župnijsko cerkev. Povabljeni tudi k molitvi doma.

 

VERNE DUŠE: V soboto je spomin vseh vernih duš. Sveti maši bosta ob 9. in ob 18. uri. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

ZAHVALNA NEDELJA: Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU: Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Tomažu ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE: Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima. Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Na voljo so lističi za molitvene spomine za rajne. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

SVEČE, SPOMN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS: Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe.

 

PRVA NEDELJA: Nedelja je prva v mesecu. Dar, ki ga boste namenili pri maši bo za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar in pomoč.

 

MISIJONSKA NEDELJA: Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 800,10€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega. Vernikom iz Prelog, Bobovega, Male Pristave, ki ste v mesecu oktobru skrbeli za vse to, se lepo zahvaljujemo.