OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas  vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Cerkev se mora zavedati, da je po svojem bistvu misijonska. Po papeževih besedah je misijonsko poslanstvo Cerkve njen najpomembnejši del. Zato smo po krstu vsi povabljeni, da kot misijonarji oznanjamo evangelij Jezusa Kristusa, saj nam Jezus sam naroča: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). Vaš dar, prihodnjo nedeljo, bo namenjen za misijone. Bog vam povrni.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu ob 11.30 uri. Lepo vabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času sv. maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride.

CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI

Veroučenci, še vedno povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru naše župnije. Vaje so vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču in potem petje pri sveti maši ob 10.15 uri. Vsi veroučenci lepo povabljeni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

SVEČE, SPOMIN NA RAJNE

V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč (1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas.

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA KARITAS  

Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene  dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi.  Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhnih zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec z navodilom (najdete ga na stranskem oltarju) lahko izpolnite in nam ga osebno izročite ali pa ga pošljete direktno na Slovensko Karitas (znamka ni potrebna, obrazec le ustrezno prepognite in oddate na pošto). Izpolnjene obrazce oddajte do 20. decembra 2019, da bo vaša odločitev veljala že za leto 2019, drugače pa bo za leto 2020. Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. V tem tednu smo nameščali kamen na stebre pod korom in podstavek za glavni oltar. Dela je še kar precej. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Preteklo nedeljo ste v ta namen darovali 1.595,10€. Bog vam povrni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.