VEČERNE SVETE MAŠE

Od tega tedna dalje, bodo večerne svete maše ob 18. uri.

 

OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA

Pred nami je mesec oktober, ki nas še prav posebej vabi k molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni.

 

SREČANJE STARŠEV 9. RAZREDA VEROUKA

Starši otrok veroučencev, ki v tem letu obiskujejo verouk v devetem razredu in se pripravljajo na sveto birmo, lepo povabljeni na skupno srečanje, ki bo v ponedeljek, ob 19. uri v veroučnih prostorih pri župnišču.

 

CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI

Veroučenci, še vedno povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru naše župnije. Vaje so vsako nedeljo ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču in potem petje pri sveti maši ob 10.15 uri. Vsi veroučenci lepo povabljeni.

 

PRIČETEK UVAJALNEGA LETA ZA BODOČE BOGOSLOVCE

V tednu, ki je pred nami bodo v našo župnijo prišli fantje, sedem jih je, ki v sebi čutijo duhovni poklic. V tem letu, ko bodo med nami, bodo še bolj prepoznavali svojo poklicanost, zato je to leto namenjeno razločevanju in še jasnejšemu spoznanju duhovnega poklica. Želimo jim dobrodošlico in lepo počutje med nami. Povabljeni vsi, da jih z molitvijo podpremo pri njihovem prepoznavanju duhovnega poklica.

 

PRVI ČETRTEK

Četrtek je prvi v mesecu, pol ure pred sveto mašo povabljeni k molitvi rožnega venca za duhovne poklice pred izpostavljenim Najsvetejšim in k sveti maši.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA

Sobota je prva v mesecu. Lepo povabljeni po sveti maši k tihi molitvi pred Najsvetejše do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA

Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak dar.

 

SREČANJE ODRASLIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE V DRAMLJAH

Prihodnjo nedeljo, ob 15. uri, lepo povabljeni na srečanje odraslih cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo v župnijski cerkvi v Dramljah. Lepo povabljeni.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Župnijska cerkev počasi dobiva svojo prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Sedaj je na vrsti oprema, klopi, orgle, še preostali oltarji in kipi, spovednica, oprema v zakristiji, daritveni oltar, ambon, vrata. Dela je še kar precej. Zato se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.

Vernikom iz Gaja in Korpul, ki ste v mesecu septembru skrbeli za vse to se lepo zahvaljujemo.