NEDELJSKE IN PRAZNIČNE SVETE MAŠE: Nedeljske in praznične svete maše bodo v župnijski cerkvi. Med tednom pa v kapeli.

 

ZAHVLA OB PRANIZKU MARIJINEGGA VNEBOVZETJA IN  ROKOVEM

Bog povrni vsem, ki ste ob prazniku naše farne cerkve in sv. Roka pomagali, da smo lahko bogoslužja že imeli v župnijski cerkvi in prazniku sv. Roka  pri sv. Roku. Bog povrni za vse.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Dela v župnijski cerkvi tečejo dalje. Hvala Bogu in Vam dobri ljudje za vsakršno pomoč. Dela še niso končana, je še kar nekaj za postoriti. Še vedno se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

VAŠ DAR ZA DRUŽINO ŠKORJAK

Preteklo nedeljo ste za družino Škorjak darovali 1.750€. Bog vam povrni.

 

DUHOVNE VAJE ZA BODOČE BIRMANCE

Od prihodnje nedelje 25. avgusta do torka 27. avgusta bodo na Sladki Gori potekale duhovne vaje za drugo skupino bodočih birmancev. Pričetk je ob 18. uri na Sladki Gori.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu avgustu skrbijo za župnijsko cerkev in kapelo v veroučni učilnici verniki iz Stranja in Belega.