NEDELJSKE SVETE MAŠE V PRIHODNJE: Nedeljske svete maše so ob 7. uri zjutraj v veroučnih prostorih pri župnišču, ob 9. in 10.30 uri pri sv. Roku.

 

PRVI ČETRTEK, 1. Avgust: Četrtek je prvi v mesecu, vabljeni k molitvi in sveti maši za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK, 2. avgust: Petek je prvi v mesecu, vabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA, 3. avgust: Sobota je prva v mesecu, po večerni sveti maši, vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim do 22. ure

 

PRVA NEDELJA, 4. avgust: Nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

LEPA NEDELJA PRI SV. BARBARI, 4. avgust

V nedeljo bomo ob 10.30 uri obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Barbari. Lepo povabljeni. Zato svete maše ob 10.30 pri sv. Roku ne bo.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV, PONEDELJEK 5. AVGUST: Člani ŽPS in ključarji vabljeni v ponedeljek, 5. avgusta, ob 20.30 uri, na molitveno srečanje k Jožetu in Zaliki Kovačič na Brecljevo.

 

LEPA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU, 11. avgust: V nedeljo, 11. avgusta, bomo ob 10.30 uri obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Lovrencu. Lepo povabljeni. Zato svete maše ob 10.30 pri sv. Roku ne bo.

 

KOŠNJA TRAVNIKA K SV. ROKU, SOBOTA 3. AVGUST

V soboto, 3. avgusta, ob 5. uri naprošeni, da pokosimo in pograbimo travnik med kapelicami k sv. Roku. Lepo prosimo za pomoč.

 

PERSONALNE SPREMEMBE V NAŠIH ŽUPNIJAH: Po dveh letih kaplanovanja v naših treh župnijah odhaja kaplan Lovro Slejko. Zahvaljujemo se mu za njegovo duhovniško delo med nami. Hkrati mu želimo, naj Bog blagoslavlja in podpira njegovo delo v prihodnje. K nam pa prihaja za duhovnega pomočnika in vodja prepedevtičnega letnika za bodoče bogoslovce dr. Janez Kozinc, ki je že bil pri nas kot kaplan. Izrekamo mu dobrodošlico, da bi se dobro počutil med nami in pomagal pri pastoralnemu življenju v vseh treh župnijah.

 

DAROVANJE ZA MIVO – VOZILA MISIJONARJEV: Na Krištofovo nedeljo ste ob blagoslovu vozil za MIVO – prevozna sredstva misijonarjev darovali 834,90€. Bog povrni za vaše darove.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela. Tlak je že skoraj položen, zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine popravlja fresko na ometu, ki je bil odklepan. Še vedno se priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

POMOČ DRUŽINAMA GUZEJ IN ŠKORJAK: Kot je vsem znano je družinama Guzej in Škorjak pogorel hlev. Škoda je velika in jo je potrebno čim prej sanirati. Vse to pa je povezano tudi s precejšnjimi stroški, zato povabljeni, da po svojih močeh pomagamo obema družinama. Bog povrni za vsako vašo pomoč. Dar lahko darujete:

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 10072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR s pripisom »POŽAR GUZEJ«

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6,  3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 22072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR s pripisom »POŽAR ŠKORJAK«

Nabirka za družino Guzej je bila na današnjo nedeljo, 28. julija, nabirka za družino Škorjak, pa bo v nedeljo 11. avgusta. Bog vam povrni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu avgustu skrbijo za cerkev pri sv. Roku in kapelo verniki iz Stranja in Belega. Vernikom iz Dvora, ki ste v mesecu juliju skrbeli za vse to, se lepo zahvaljujemo.