Na cvetno nedeljo bo pri svetih mašah  blagoslov zelenja, butar. Osrednji blagoslov butar bo ob 10. uri pred župnijsko cerkvijo. Lepo povabljeni k bogoslužju cvetne nedelje, kjer bomo prisluhnili pasijonu, to je evangeljskemu poročilu o Jezusovemu trpljenju. Letos bomo pri sveti maši ob 9. uri prisluhnili petemu pasijonu.