VELIKONOČNO VOŠČILO

V evangeliju velike noči apostol Janez kot živa priča na preprost način pripoveduje, kako je skupaj z Marijo Magdaleno in Petrom doživel vstajenjsko jutro. Jezusova smrt je bila zanje dejstvo. Kot praktični ljudje, ribiči, niso bili pripravljeni na presenečenje vstajenja. Razumljivo, da so takoj pomislili, da je Jezusovo telo nekdo ukradel. V odprtem grobu so našli povoje, v katere je bilo povito telo in ob strani zložen prtič, ki je prikrival Jezusov obraz, med tem, ko so ga nosili v grob. Dejstvo praznega groba, dejstvo, da sami telesa niso odnesli in da to Jezusovim nasprotnikom sploh ni bilo v interesu, jih je začelo utrjevati v prepričanju, da se je res zgodil čudež, vendar jim še vedno vse skupaj ni bilo jasno. Današnje dragoceno in realistično Janezovo pričevanje, skupaj z izkušnjami, ki so jih apostoli doživeli v naslednjih dneh, je postalo za vse prihodnje rodove, do nas danes, vir trdne gotovosti, da je Kristus zares vstal in da je smrt premagana za vedno.

Vsem Vam voščimo veselo in blagoslovljeno alelujo Kristusovega vstajenja.

Vaši duhovniki

NEDELJSKE SVETE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI

Od današnje cvetne nedelje dalje bodo nedeljske svete maše v župnijski cerkvi. Tretja sveta maša ob nedeljah bo zopet ob 10.15. Med tednom bodo svete maše v kapeli.

 

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k bogoslužju v teh prazničnih dneh, saj jih bomo zopet obhajali v župnijski cerkvi.

 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri.

 

VEROUK

Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci. Z veroukom zopet pričnemo v ponedeljek, 6. maja.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k veličini tega velikonočnega jutra. Vse želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri. Po maši bo molitev za nove duhovne poklice.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta dan je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja pri stari veroučni učilnici nasproti cerkve. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer bo ob 19. uri, vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

9.00 – kapela (Globoko)

10.00 – sv. Tomaž

10.00 – Kulturni dom

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija, sledila bo sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. uri in ob 10.15 uri.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS

Sveti maši bosta ob 9. uri in ob 10.15 v župnijski cerkvi.

 

MARKOVA PROŠNJA PROCESIJA K SV. MIKLAVŽU

V sredo. 24. aprila, na predvečer praznika sv. Marka, ob 19. uri, lepo povabljeni k prošnji procesiji k sv. Miklavžu, kjer bo po procesiji sveta maša.

 

BLAGOSLOV MOTORISTOV IN MOTORJEV

V nedeljo, 28. aprila, bomo pri sveti maši ob 10.15 uri, blagoslovili motoriste in njihove motorje.

 

ROMANJE V TOSKANO

V času od 25. do 27. aprila vabljeni na romanje v Toskano. Prijavite se.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

V župnijski cerkvi smo končali drugo fazo prenove, to so večja gradbena dela. Sedaj so na vrsti finese, tlak v cerkvi, oltarji in oltarna oprema, dokončno beljenje sten, ter nove klopi. Upamo, da bomo lahko vsa ta dela opravili še letos. Tako bi bila notranjost cerkve letos v glavnem zaključena. Seveda pa je potek del odvisen tudi od naše finančne sposobnosti. Havla Bogu in vsem vam dobri ljudje, za razumevanje in podporo, da smo lahko vsa dela do sedaj poplačali (600.000,00€). Pred nami pa je še en del, ki še ga bomo morali zbrati. Občina Šmarje pri Jelšah je za letošnje leto zagotovila 80.000,00€. Po predvidenih delih, ki nas še čakajo pa moramo zbrati še 200.000,00€. Zato vas tudi tokrat prosim za pomoč. Vaši darovi ob cvetni nedelji in veliki noči bodo namenjeni za obnovo. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar.

 

ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu čistijo cerkev, kapelo in veroučne prostore verniki iz Vrha in Močel.