9.00 – sv. Rok

9.00 – kapela (Globoko)

10.00 – sv. Tomaž

10.00 – Kulturni dom

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev