BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

NAŠI RAJNI

Umrl je Lojze Krajnc in Šmarja. Pogrebna sveta maša in pogreb bo danes, v nedeljo, ob 13. uri. Spomnimo se rajnega v molitvi.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek ob 20. uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Štefki Šolinc na Belo.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Pri svetih mašah bomo obnovili krstne obljube.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih so blagoslovi po dogovoru. Vaš dar ob blagoslovih je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 21. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

VERSKI TISK

Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

 

NEDELJSKE SVETE MAŠE

Od prihodnje nedelje dalje bodo svete maše zopet kot prej in sicer ob 7. uri in ob 10.30 uri v Kulturnem domu ter ob 9. uri pri sv. Roku.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

V cerkvi se bodo nadaljevala obnovitvena dela. Prosimo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.