BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

STARO LETO: Jutri, v ponedeljek je staro leto. Ob 8.uri bo sveta maša v kapeli.

 

NOVO LETO: V torek je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9. uri in ob 10.30 v župnijski cerkvi. Povabljeni.

 

PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni k češčenju Najsvetejšega do 21. ure.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

V nedeljo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju v župnijsko cerkev. Pri svetih mašah bo blagoslov kadila in krede.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih so blagoslovi po dogovoru. Vaš dar ob blagoslovih je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 21. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja, je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

STATISTIKA: : Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2018 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali le 29 krstov od tega 14 dečkov in 15 deklic. 12 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, 17 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali zgolj 3 poroke. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 46 pogrebov (19 moških in 27 žensk). Sprevidenih je bilo 9 ljudi, 37 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81 let, umrlih moških pa 74,3 let. Najstarejši moški je bil Anton Jager iz Belega, star 93 let, najstarejša ženska je bila Lojzka Rajniš iz Kamenika, ki je dopolnila 98 let.

Ohranimo lep potek krščanskega pogreba, da darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne. Hvala vsem, ki darujete za svete maše.

V župniji v preteklem letu ni bilo svete birme, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 48 otrok. V veroučnem letu 2018-19 obiskuje verouk 384 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V letu, ki je pred nami nas čaka izdelava talnega gretja, estrih, položitev kamna, dokončati elektrifikacijo, dokončen oplesk sten, restavriranje fresk pod zvonico, sanacija sprednjega dela cerkve, namestitev oltarjev, montaža orgel in ureditev fasade in portalov na vhodnem delu cerkve. Predvideni stroški v prihodnjem leto so planirani okli 300.000 eur. Zavedamo se, da investicija za prihodnje leto ni majhna, vendar upamo, da nam bo s kupnimi močmi in sodelovanju uspelo. Obnova je zelo velika in zahtevna. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Prav tako bo vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.: Vernikom iz Globokega in Zadrž, ki ste v mesecu decembru skrbeli za vse to se lepo zahvaljujemo.