NEDELJSKA IN PRAZNIČNA BOGOSLUŽJA V ŽUPNIJSKI CERKVI

Od ponedeljka, ko je sveti večer, pa do nedelje, 6. januarja, praznika svetih treh kraljev, bodo nedeljske in praznične svete maše v župnijski cerkvi. Potem pa se bo cerkev zopet zaprla in se bodo dela nadaljevala. Zato prosimo za razumevanje.

 

SVETI VEČER – MAŠA SVETEGA VEČERA ZA OTROKE IN DRUŽINE

V ponedeljek je sveti večer. Ob 18. uri bo sveta maša svetega večera ob 18. uri v župnijski cerkvi za otroke in družine. Lepo povabljeni.

 

POLNOČNICA: Lepo povabljeni k slovesni polnočnici v župnijsko cerkev. V skrivnost polnočnice nas bodo uvedli pevci z božičnico pol ure pred polnočnico.

 

BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA

V torek je Božič – praznik Gospodovega rojstva. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo kakor ob nedeljah.

 

ŽUPNIJSKE JASLICE

Tudi letos bodo velike župnijske jaslice postavljene v pritličju Muzeja Baroka, ki si jih bo mogoče ogledati vsak dan. Vhod je z zadnje strani muzeja.

 

ADVENTNA AKCIJA OTROCI ZA OTROKE

Otroci so pri verouku na začetku adventnega časa prejeli adventni koledar, ki vabi vse veroučence v Sloveniji k solidarnosti z njihovimi vrstniki po svetu, ki jim primanjkuje osnovnih življenjskih dobrin. Darove, ki so jih zbirali skozi advent, bomo položili pred jaslice ali pred oltar ob svetem večeru ali božiču.

 

SVETI ŠTEFAN: V sredo je god sv. Štefana, diakona in mučenca. Sveti maši bosta ob 9. in ob 10.30 uri v župnijski cerkvi.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V sredo na praznik sv. Štefana začenjamo božične blagoslove vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih bo namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar.

 

GOD SV. JANEZA: V četrtek je god sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri sveti maši ob 8. uri v kapeli bo blagoslov vina.

 

SVETA MAŠA PRI SV. LOVRENCU: Pri sv. Lovrencu bo sv. maša v četrtek ob 8.00 uri na god sv. Janeza z blagoslovom vina.

NEDELJA SVETE DRUŽINE, BLAGOSLOV OTROK

Prihodnja nedelja je nedelja svete Družine. Pri sv. maši ob 10.30, bo blagoslov otrok do prvega svetega obhajila. Lepo povabljeni.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 21. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Leto in pol že poteka obnova župnijske cerkve. Veliko dela je bilo opravljenega, precej ga je še pred nami. Veliko del smo postorili sami. V letu, ki je pred nami nas čaka izdelava talnega gretja, estriha, položitev kamna, dokončanje elektrifikacije, dokončen oplesk sten, restavriranje fresk pod zvonico, sanacija sprednjega dela cerkve, namestitev oltarjev, montaža orgel in ureditev fasade ter portalov na vhodnem delu cerkve. Predvideni stroški v prihodnjem leto so planirani na okoli 300.000 eur. Zavedamo se, da investicija za prihodnje leto ni majhna, vendar upamo, da nam bo s skupnimi močmi in sodelovanjem uspelo. Obnova je zelo velika in zahtevna. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. Ob prazničnih božičnih bogoslužjih bodo vaši darovi namenjeni za obnovo cerkve. Prav tako bo vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu decembru skrbijo za čiščenje in krašenje cerkve sv. Roka, kapele ter veroučnih prostorov verniki iz Globokega in Zadrž.