Ob današnji zahvalni nedelji se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, mežnarju Vanču, katehetu Marku, soelavcem župnijske Karitas, gospem, ki skrbite tudi za gospodinjstvo v župnišču, članom gradbenega odbora pri obnovi župnijske cerkve, vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem, botrom in vsem ki podpirate z darovi in molitvijo obnovo naše župnijske cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podpirate pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.serbian-croatian-hvala-heart-shaped-drawings_csp26579098