ZAHVALNA NEDELJA: Ob današnji zahvalni nedelji se lepo zahvaljujemo vsem župnijskim sodelavcem pevcem, organistom, zborovodjem, ministrantom, bralcem božje besede, vsem ki skrbite za čistočo in krašenje cerkve in pastoralnih prostorov, članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem vseh cerkva, mežnarju Vanču, katehetu Marku, soelavcem župnijske Karitas, gospem, ki skrbite tudi za gospodinjstvo v župnišču, članom gradbenega odbora pri obnovi župnijske cerkve, vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem, botrom in vsem ki podpirate z darovi in molitvijo obnovo naše župnijske cerkve. Hvala vsem župljanom in vsem ljudem dobre volje za vsakršno pomoč. Bog povrni vsem, ki nam duhovnikom storite kaj dobrega in nas podpirate pri dušnopastirskem delu. Hvala in Bog povrni za vse.

 

MOLITEVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KJLUČARJEV

V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Marti Turk na Belo.

 

BIBLIČNA SKUPINA: V torek ob 19.30 vabljeni na biblično skupino.

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU: V petek bo obisk bolnikov na domu.

 

PRIREDITEV POZDRAV VINU: Prihodnja nedelja je tudi Martinova nedelja, v Šmarju bo prireditev Pozdrav vinu. Ob 10.30 uri, lepo povabljeni k sv. Roku k sveti maši, kjer bomo blagoslovili vino, po njej pa se bo dogajanje preselilo na ploščad pred Kulturni dom. Lepo povabljeni.

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA: Na voljo so Marijanski koledar (2,50€), Pratika (5,90€) in listni koledar (0,70€).

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Dela v cerkvi tečejo dalje. Trenutno smo v fazi izdelave fasade na prizidku, ter popravilu okrasnih vencev v cerkvi sami. Priporočamo se za prostovoljne darove. Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278.  Bog povrni za vsak vaš dar in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za cerkev pri sv. Roku, kapelo in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.