OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sveto mašo, povabljeni smo tudi, da molimo doma.

 

REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE ŠMARJE PRI JELŠAH

Danes ob 15. uri, lepo povabljeni na revijo cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo pri sv. Roku v naši župniji. Lepo povabljeni.

 

KONCERT OBRTNIŠKEGA PEVSKEGA ZBORA

V soboto, 27.10., ob 18.uri vljudno vabljeni v Muzej baroka na koncert obrtniškega moškega pevskega zbora.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

V nedeljo bomo pri sv. Miklavžu, ob 11.30 obhajali zahvalno nedeljo. Lepo povabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar.

 

ORATORIJSKI VIKEND ZA BIRMANCE

V petek, soboto in nedeljo bodo birmanci imeli oratorijske dneve. V petek pričnemo ob 18. uri v veroučnih prostorih pri župnišču. V nedeljo pri sveti maši ob 10.30 uri pri sv. Roku, pa se bodo predstavili župniji.

 

SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV

V ponedeljek, ob 19. uri, povabljeni starši birmancev na srečanje v veroučne prostore.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V torek ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino.

 

PRESTAVITEV URE

Iz sobote na nedeljo bomo prestavili urine kazalce za eno uro nazaj.

 

SLOVESNOST SVETEGA OBHAJILA IN SVETE BIRME

V župniji bo slovesnost prvega svetega obhajila v nedeljo 28. maja 2019, ob 10.15 v župnijski cerkvi, slovesnost svete birme pa v soboto, 1. junija 2019, ob 10. uri v župnijski cerkvi.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Ob prazniku Vseh svetih in vernih duš se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič. Dar, ki ga boste namenili ob tem je namenjen za župnijsko cerkev.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Dela v cerkvi potekajo dalje. Fasada na prizidku cerkve je v glavnem končana. Sledi še urejanje stropne poslikave, nad glavnim oltarjem, montaža svetil, oken, izdelava betonskih podstavkov za oltarje, napeljava talnega gretja in estrihi, montaža oken; torej dela je še precej. Priporočamo se za prostovoljne darove. Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Bog povrni za vsak vaš dar in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu oktobru skrbijo za cerkev pri sv. Roku, kapelo in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.