OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sveto mašo, povabljeni smo tudi, da molimo doma.

 

SREČANJE STARŠEV VEROUČENCEV 3. RAZREDA: V torek ob 19. uri, povabljeni starši veroučencev 3. razreda, ki se pripravljajo na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo na srečanje v veroučne prostore pri župnišču. V soboto 20. oktobra bodo imeli veroučenci 3. razreda, oratorijski dan od 9. do 12. ure in potem predstavitev pri nedeljski sveti maši drugi dan ob 10.30 uri.

 

REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE ŠMARJE PRI JELŠAH: V nedeljo, ob 15. uri, lepo povabljeni na revijo cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo pri sv. Roku v naši župniji. Lepo povabljeni. Ker želimo vse pevce po reviji tudi pogostiti, vas naprošamo za doborote (kruha, mesa in peciva), ki jih prosimo prinesite v župnišče v soboto. Hvala za pomoč.

 

ZAHVALNA NEDELJA PI SV. LOVRENCU: V nedeljo bomo pri sv. Lovrencu, ob 11.30 obhajali zahvalno nedeljo. Lepo povabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE: Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Karitas skuša pomagati in dati toliko, kolikor ima. Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Vsako živilo nam še kako prav pride.

MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. Cerkev se še posebej zaveda svojega misijonskega poslanstva. Zato smo ta dan še posebej pozorni do misijonarjev, ki oznanjajo evangelij v krajih, kjer Cerkev še ni navzoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo po slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključuje tudi človeški in kulturni napredek številnih ljudstev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem!in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo misijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslanstvo uresničimo. V letu 2017 so slovenski katoličani ob misijonski nedelji darovali 248.606,66 evrov, ki so bili v celoti namenjeni delovanju misijonarjev za pomoč ljudem v najrevnejših predelih sveta.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem, je prostovoljen.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE:  Dela v cerkvi tečejo dalje. Trenutno smo v fazi izdelave fasade na prizidku, ter popravilu okrasnih vencev v cerkvi sami. Priporočamo se za prostovoljne darove. Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Preteklo nedeljo ste za obnovo cerkve darovali 1.571,00€. Do sedaj smo zbrali 550.000,00€. Bog povrni za vsak vaš dar.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu oktobru skrbijo za cerkev pri sv. Roku, kapelo in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.