OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: Vstopamo v mesec oktober, ki nas še posebej vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sveto mašo, povabljeni smo tudi, da molimo doma.

 

MOLITVENO SREČANJE KLJUČARJEV IN ČLANOV ŽPS

Člani ŽPS in ključarji, vabljeni v ponedeljek ob 20. Uri, na molitveno srečanje, k Jankotu Zidarju na Šerovo.

 

PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši in molitvi za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu, po večerni sveti maši vabljeni k tihi molitvi pred Najsvetejše.

 

VEČERNE SVETE MAŠE

Od tega tedna dalje bodo večerne svete maše ob 18. uri.

 

DUHOVNE VAJE ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA

Veroučeni 8. razreda, vstopajo v dve letno pripravo na zakrament svete birme. K tej pripravi spadajo tudi duhovne vaje. Za drugo skupino veroučencev 8. razreda so duhovne vaje v petek 5. in soboto 6. oktobra na Sladki Gori, s pričetkom ob 18. uri, na Sladki Gori.

 

REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE ŠMARJE PRI JELŠAH

V nedeljo, 21. oktobra, ob 15. uri, lepo povabljeni na revijo cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo pri sv. Roku v naši župniji. Lepo povabljeni.

 

PRVA NEDELJA: Nedelja bo prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu septembru skrbijo za cerkev pri sv. Roku, kapelo in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave. Vernikom iz Gaja in Korpul, ki ste v mesecu septembru skrbijo za vse to se lepo zahvaljujemo.