VEROUK

V preteklem tednu smo pričeli z letošnjim veroukom. Tisti, ki se nam še niste pridružili lepo povabljeni.

 

OTROŠKI CERKVENI PEVSKI ZBOR

Otroški cerkveni pevski zbor je zopet pričel z vajami in petjem pri sveti maši. Otroci lepo povabljeni k petju. Vaje so vsako nedeljo ob 9.30 uri v cerkveni hiši pri sv. Roku.

 

DUHOVNE VAJE ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA

Veroučeni 8. razreda, vstopajo v dve letno pripravo na zakrament svete birme. K tej pripravi spadajo tudi duhovne vaje. Za skupino veroučencev, ki obiskujejo verouk v četrtek, bodo duhovne vaje v petek 21. in soboto 22. septembra, s pričetkom ob 18. uri, na Sladi Gori. Za veroučence skupine ponedeljek in torek pa bodo duhovne vaje v petek 5. in soboto 6. oktobra, s pričetkom ob 18. uri, na Sladki Gori.

 

SLOMŠKOVA NEDELJA: Osrednja slovesnost ob letošnji Slomškovi nedelji bo prihodnjo nedeljo, v nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Letos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek prišel za nadžupnika in dekana v Vuzenico, kjer je šest let ostal v tej službi. Zgodovinar dr. Franc Kovačič je za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal: »Naravnost občudovanja vredno je, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega službovanja v Vuzenici. /…/ Kot nadžupnik je bil v polnem pomenu dober pastir svoji čredi; prizadeval si je po nauku sv. Pavla postati vsem vse.« Prav tako je pomenljivo Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig v tem njegovem življenjskem obdobju. Prvo odmevno delo, ki ga je Slomšek pripravil v Vuzenici, je bogoslužni priročnik »Mnemosynon slavicum«. Knjiga je zamišljena kot priročnik duhovniku pri podeljevanju zakramentov in pri raznih drugih opravilih. Prav v Vuzenici pa je Slomšek izdal tudi svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Dr. Franc Kovačic ta Slomškov učbenik označi za »zlato knjižico«, čemur lahko glede na večkratne izdaje in razširjenost mirno pritrdimo. Prav s knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli in s svojimi vzgojnimi spisi se je Slomšek izkazal kot izvrsten vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda. Zato je geslo letošnje Slomškove nedelje: Delo z mladimi – delo za prihodnost. Lepo vabljeni k praznovanju.

 

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV

Vsi, ki v tem letu praznujete obletnico poroke, povabljeni v nedeljo 30. septembra  ob 15. uri k zahvalni maši k sv. Roku. Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se poročili tukaj ali kje drugje in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 25, …, 50, 55, 60 let ali morda celo več let poroke. Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Zato že sedaj povabljeni na to slavje. Jubilanti, ki ste vpisani v poročno knjigo naše župnije boste dobili domov še posebno vabilo. Tisti, ki ste bili poročeni v drugi župniji, pa prosim sprejmite to vabilo in se čim prej prijavite.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Obnova cerkve poteka naprej. Trenutno se izvajajo notranji ometi. Naprošeni, da s prostovoljnimi darovi pomagate pri zbiranju finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu septembru skrbijo za cerkev pri sv. Roku in kapelo v veroučni učilnici verniki iz Gaja in Korpul.