Nedeljske svete maše ob 10.15 uri ni več v Kulturnem domu, ampak pri sv. Roku in sicer bo ta maša ob 10.30 uri, zaradi lažje prometne izmenjave avtomobilov pri sv. Roku.