VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri pri sv. Roku. Po maši bo molitev za nove duhovne poklice.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v kapelo. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka k sv. Roku.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja pri stari veroučni učilnici nasproti cerkve. V atriju muzeja baroka bo skozi ves dan v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer bo pri sv. Roku ob 19. uri vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija iz atrija muzeja baroka do Kulturnega doma, sledila bo sveta maša, ki bo v zgornji in spodnji dvorani Kulturnega doma. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. uri pri sv. Roku in ob 10.15 uri v zgornji dvorani Kulturnega doma