VELIKONOČNO VOŠČILO

Velika noč! Tukaj je, pred teboj, v tebi. Da, tudi v tebi. Kristus, ki je vstal iz temine groba, je vstal tudi iz tvoje temine iz tega, kar ti onemogoča biti človek, biti kristjan. Bodi vesel, raduj se, kajti Bogu ni bilo vseeno zate. Prišel je, te našel in odrešil. Odrešil? Mene? Česa pa? Morda niti ne veš, toda spoznal boš ob svojem času. Samo ne pozabi, velika noč je tudi v tebi.

Blagoslovljeno veliko noč!

Vaši duhovniki

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim k bogoslužju v teh prazničnih dneh, ki bo zaradi obnove župnijske cerkve potekalo malo drugače.

 

FILM MARIJINA ZEMLJA V KINU ŠMARJE

Lepo povabljeni na ogled filma Marijina zemlja, ki govori o srečanju z Bogom preko naše Gospe. Gre za mešanico dokumentarnega in domišljijskega filma, saj so v njem intervjuji z ljudmi, ki se jih je Marija dotaknila na poseben način. S strani filmskih kritikov je označen kot zabaven, sijajen, bistroumen, ganljiv in pristen film, ki navdušuje ljudi po vsem svetu. Film bo na ogled v Kinu Šmarje danes, na cvetno nedeljo, ob 17.uri in jutri, v ponedeljek, ob 20. uri (cena vstopnice je 4€). Toplo priporočamo ogled filma, ki naj na nas deluje kot močan duhovni impulz pred prihajajočimi prazniki.

 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU V TEM TEDNU

V sredo bo obisk bolnikov na domu pred velikonočnimi prazniki, namesto za prvi petek. Sporočite prosim, če kdo želi obisk na domu pred veliko nočjo.

 

VEROUK

Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci. Z veroukom zopet pričnemo v ponedeljek 9. aprila.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k veličini tega velikonočnega jutra. Ker želimo vse pogostiti, vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri pri sv. Roku. Po maši bo molitev za nove duhovne poklice.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v kapelo. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka k sv. Roku.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja pri stari veroučni učilnici nasproti cerkve. V atriju muzeja baroka bo skozi ves dan v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer bo pri sv. Roku ob 19. uri vigilija, to je slovesno bogoslužje, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija iz atrija muzeja baroka do Kulturnega doma, sledila bo sveta maša, ki bo v zgornji in spodnji dvorani Kulturnega doma. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. uri pri sv. Roku in ob 10.15 uri v zgornji dvorani Kulturnega doma

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO V ATRIJU MUZEJA BAROKA

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

10.00 – sv. Tomaž

10.00 – Kulturni dom

11.00 – atrij muzeja baroka

12.00 – atrij muzeja baroka

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

16.00 – atrij muzeja baroka

17.00 – atrij muzeja baroka