POSTNI ČAS

S pepelnično sredo smo vstopili v postni čas. Ne gre samo za čas odpovedi in postenja, ampak predvsem za čas poslušnosti Svetemu Duhu in spoznavanje lastne krhkosti ter hrepenenja.

Naj ne bo to le čas žrtve, ampak tudi čas velikodušnosti in dobrote. Veliko je priložnosti za vsakega posameznika kakor tudi za družine in skupine. Lahko se pridružite pobožnosti križevega pota, branju Svetega pisma ali kakšne druge literature z versko vsebino, sprejmete odločitev za osebno, skupno ali družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo v sporu, miloščina – dar za cerkev, župnijsko Karitas ali za kakšen drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa našega Odrešenika.

 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

Ob postnih petkih vabljeni pol ure pred večerno sveto mašo k molitvi Križevega posta v kapelo. Vsako postno nedeljo pa k molitvi Križevega pota k sv. Roku ob 15. uri. V primeru slabega vremena in slabe poti, bo Križev pot v kapeli. Lepo povabljeni in povabite še druge.

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Branku Vrbeku na Rimsko cesto.

 

ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu marcu čistijo kapelo, veroučne prostore, sv, Roka verniki iz Predela in Senovice.