STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2017 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 37 krstov od tega 15 dečkov in 22 deklic. 13 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski skupnosti, 23 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 3 poroke (leta 2016 jih je bilo 12). Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 35 pogrebov (15 moških in 20 žensk). Sprevidenih je bilo 9 ljudi, 26 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81,3 let, umrlih moških pa 72,4 let. Najstarejši moški je bil Janez Čakš iz Rimske ceste, star 85 let, najstarejša ženska je bila Zdenka Vreže iz Predence, ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 39 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 47 otrok. V veroučnem letu 2016-17 obiskuje verouk 372 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.