BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli, Božji sin.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priselil, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih so blagoslovi po dogovoru. Vaš dar ob blagoslovih je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedejek ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Štefki Šolinc na Belo.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 15. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni k nedeljski  sv. maši. Povabljeni tudi, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

DOBRODELNO ZBIRANJE IGRAČ

V trgovini Jager je mogoče oddati igrače za otroke, ki zaradi posebnih potreb in okoliščinah bivajo in se izobražujejo v posebnih zavodih širom Slovenije. Povabljeni, da za te otroke darujete igrače, ki jih doma več ne potrebujete.

 

VERSKI TISK

Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Obnova župnijske cerkve je v teku. Predvideni stroški v prihodnjem letu so planirani na okli 300.000 eur. Na vse vas se tako kot do sedaj tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev. Vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin bo namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.