BOŽIČNI ČAS: Božični čas nam preko jaslic govori, da nam je Bog blizu.

 

ŽUPNJSKE JASLICE IN POLNOČNICA: Letošnje župnijske jaslice so postavljene v Muzeju baroka, hvala Tomažu Stiplošeku, Ivanu Cerinšku in Vanču Šramlu za postavitev. Hvala Brankotu Skale, Urošu Skale, Borisu Skale in Markotu Dečman za namestitev bakel za polnočnico.

 

NOVO LETO

Jutri, v ponedeljek, je Novo leto in praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9. uri pri sv. Roku in ob 10.15 v Kulturnem domu.

 

PRVI PETEK: Petek je prvi v mesecu. Zato bo sveta maša ob 9. uri. Zaradi božičnih blagoslovov ne bo obiska bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA: Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni k češčenju Najsvetejšega do 21. ure.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI: V soboto je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveti maši bosta ob 9. uri pri sv. Roku in ob 18. uri v kapeli. Pri obeh mašah bo blagoslov kadila in krede.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, naj to sporoči. V blokih so blagoslovi po dogovoru. Vaš dar ob blagoslovih je namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 15. januarja. Veroučenci vabljeni v tem času k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

PRVA NEDELJA V MESECU: Prihodnja nedelja, je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

DOBRODELNO ZBIRANJE IGRAČ: V trgovini Jager je mogoče oddati igrače za otroke, ki zaradi posebnih potreb in okoliščin bivajo in se izobražujejo v posebnih zavodih širom Slovenije. Povabljeni, da za te otroke darujete igrače, ki jih doma več ne potrebujete.

 

STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2017 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 37 krstov od tega 15 dečkov in 22 deklic. 13 otrok je bilo rojenih v cerkveno zakonski skupnosti, eden v civilno zakonski skupnosti, 23 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali le 3 poroke (leta 2016 jih je bilo 12). Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 35 pogrebov (15 moških in 20 žensk). Sprevidenih je bilo 9 ljudi, 26 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 81,3 let, umrlih moških pa 72,4 let. Najstarejši moški je bil Janez Čakš iz Rimske ceste, star 85 let, najstarejša ženska je bila Zdenka Vreže iz Predence, ki je dopolnila 94 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 39 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 47 otrok. V veroučnem letu 2016-17 obiskuje verouk 372 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Obnova župnijske cerkve je v teku. V letu, ki je pred nami so predvidena naslednja dela: dokončanje grobih gradbenih del, elektrifikacija in razsvetljava, talno gretje in estrih, vrata, tlak, omet ter beljene sten, oltarji in namestitev orgel. Predvideni stroški v prihodnjem leto so planirani okli 300.000 eur. Na vse vas, tako kot do sedaj,  se tudi v prihodnje obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin bo namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Jazbin, Brecljevega, Draškovega sela.