SVETI VEČER

Danes je sveti večer, ob 18. uri bo sveta maša za otroke in družine v Kulturnem domu. Slovesna polnočnica bo pri sv. Roku. Pot med kapelicami bodo razsvetljevale bakle, povabljeni peš. Povabljeni že ob 23.15 k velikim jaslicam v Muzeju baroka, da tam pričnemo skupno pešpot k sv. Roku, naj bo ta božičnica kot priprava na polnočnico.

 

BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODVEGA ROJSTVA

V ponedeljek je Božič – paznik Gospodovega rojstva. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo kakor ob nedeljah.

SVETI ŠTEFAN

V torek je god sv. Štefana, diakona in mučenca. Sveti maši bosta ob 9 uri pri sv. Roku in ob 10.15 uri v Kulturnem domu.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

V torek na praznik sv. Štefana začenjamo božične blagoslove vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. V blokih bo blagoslov po dogovoru. Vaš dar ob božičnih blagoslovih bo namenjen za obnovo naše župnijske cerkve. Bog vam povrni za vaš dar.

 

GOD SV. JANEZA EVANGELISTA

V sredo je god sv. Janeza, apostola in evangelista. Pri sveti maši ob 9. uri v kapeli (veroučna učilnica pri cerkvi) bo blagoslov vina.

 

SVETA MAŠA PRI SV. LOVRENCU

Pri sv. Lovrencu bo sv. maša v torek ob 8.00 uri na god sv. Janeza z blagoslovom vina.

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, BLAGOSLOV OTROK IN SILVESTROVO

Prihodnja nedelja je nedelja svete Družine. Pri sv. maši ob 10.15, bo blagoslov otrok do prvega svetega obhajila. Ta nedelja je tudi zadnji dan tega leta in silvestrovo. Pri svetih mašah se bomo zahvalili za vse kar smo v tem letu dobrega prejeli. Lepo povabljeni.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 15. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Šest mesecev je od tega, od kar je župnijska cerkev zaprta zaradi obnove. V tem času je bilo postorjenega veliko, precej od tega se niti ne vidi. Veliko del smo postorili sami in s tem prihranili prenekateri euro. Trenutno so v teku gradbena in sanacijska dela, to pomeni: vrtanje sten za injektiranje ter statično sanacijo zidov in razpok, za injektiranje sten pri tleh za ukrep preprečevanja vstopa vlage v stene, vezava cerkve z jeklenimi vezi, rušenje vhodne stene, ter rekonstrukcija vhodnega dela cerkve s prizidkom, nova okna. V prihodnjem letu so predvidena naslednja dela: elektrifikacija in razsvetljava, talno gretje in estrih, vrata, tlak, omet ter beljene sten, oltarji in namestitev orgel. Predvideni stroški v prihodnjem leto so planirani okoli 300.000,00 eur. Zavedamo se, da investicija za prihodnje leto ni majhna, vendar upamo, da nam bo s kupnimi močmi in sodelovanju uspelo. Obnavljat župnijsko cerkve je bil vedno projekt vseh in ne obnavlja se vsakih deset let ampak po stotih in več letih. Obnova je zelo velika in zahtevna. To lahko opazite vsi. Na vse vas, tako kot do sedaj, se tudi v prihodnjo obračam s prošnjo za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. Ob prazničnih božičnih bogoslužjih bodo vaši darovi namenjeni za obnovo cerkve. Prav tako bo vaš dar ob božičnih blagoslovih domov in družin, namenjen za obnovo cerkve. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala vsem, ki ste že pomagali in vsem, ki še boste. Vrednost do sedaj opravljenih del in dela, ki se izvajajo po pogodbi z Remontom znašajo 342.597,62€. Do sedaj je bilo zbranega 325.400,00€. Hvala za razumevanje in pomoč

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.

Vernikom iz Globokega in Zadrž, ki ste v mesecu decembru skrbeli za čiščenje in krašenje župnijske cerkve se lepo zahvaljujemo.