ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI: Danes je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, mešanega cerkvenega pevskega zbora Amani, otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej organistkam in zborovodkinjam, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov. Hvala članom gradbenega odbora za njihovo požrtvovalno sodelovanje pri obnovi župnijske cerkve, hvala vsem, ki s svojim prostovoljnim delom prihajate na pomoč pri obnovi. Bog povrni vsem dobrotnikom, darovalcem, donatorjem, sponzorjem, botrom in posameznikom, ki s svojimi darovi podpirate obnovo župnijske cerkve. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah košnji, vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Boga plačaj vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano, ker nimamo lastnega gospodinjstva v župnišču. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Marti in Ivanu Turk na Belo.

 

VEČER S SVETIM PISMOM

V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na večer s Svetim pismom.

 

  1. MAŠA V NEDELJO OB 7. URI : V nedeljo bo zaradi precedniških volitev sv. maša ob 7. uri v veručni učilnici pri župnišču.

 

PRIREDITEV »POZDRAV VINU«

V nedeljo bomo pri sveti maši ob 10.15. uri blagoslovili letošnje vino in uradno izvedeli kaj bo teklo iz sodov naših kleti. Pri sv. maši pri sv. Roku bodo sodelovali naši vinogradniki, vinska kraljica, vinski vitezi, med bogoslužjem bo prepeval domači cerkveni pevski zbor. Lepo vabljeni v nedeljo k maši ob 10.15. uri, po sv. maši pa se bo dogajanje preselilo na ploščad pred Kulturnim domom. Povabljeni!

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Gradbeno podjetje Remont je naredil in zabetoniral 8 pilotov v globino 8 metrov. V notranjosti se ruši kor in postavljajo se odri za lažjo vezavo cerkve z železom. Naprošaeni za vaše prostovoljne darove. Nikjer ne piše koliko mora kdo dati. Zavedamo se, da je večji dar težko dati, dosti lažje pa je neko obdobje po delih. Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.