VSI SVETI: V sredo je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Popoldne ob 15. uri bo v kapeli molitev po namenu spominov, zatem pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v veroučne prostore pri župnišču.

 

VERNE DUŠE

V četrtek je spomin vseh vernih duš. Sveta maša ob 9. uri bo pri sv. Roku. Večerna ob 18. uri pa v kapeli. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v kapeli ali cerkvi. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen in bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. TOMAŽU: V nedeljo bomo pri sv. Tomažu obhajali zahvalno nedeljo ob 11.30 uri. Lepo povabljeni.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko, kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času sv. maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove lahko prineste v cerkev in jih položite k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar. Vsako živilo nam še kako prav pride.

 

PREDSTAVITEV OBNOVE ŽUPNIJSKE CERKVE

V petek, 3.11. bo v kulturnem domu ob 13.uri predstavitev obnove župnijske cerkve, ki ga organizira Zavod za varstvo kulturne dediščine RS OE Celje in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Vabljeni!

 

PRVI PETEK V MESECU

Petek je prvi v mesecu. Sveti maši bosta ob 9. in 18. uri. Pol ure pred večerno sveto mašo bo molitev pred Najsvetejšim. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA

Sobota je prva v mesecu, vabljeni k čaščenju Najsvetejšega do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 622,50€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za cerkev pri sv. Roku, kapelo in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.

Vernikom iz Prelog, Bobovega, Male Pristave, ki ste v mesecu oktobru skrbeli vse to, se lepo zahvaljujemo