LEPA NEDELJA PRI SV. BARBARI, 30. JULIJ

Danes bomo ob 10.30 uri obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Barbari. Zato pri sv. Roku ob 10.15 uri ni svete maše. Lepo vabljeni.

 

LEPA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU, NEDELJA 6. AVGUST

V nedeljo 6. avgusta, bomo obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Lovrencu ob 10.30 uri. Zato pri sv. Roku ob 10.15 uri ni svete maše. Lepo vabljeni. V tem tednu zvečer, vabljeni k Bačevim na Vrh k pletenju vencev za lepo nedeljo.

 

PRVI PETEK, 4. AVGUST

Petek je prvi v mescu. Vabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri. Pol ure pred večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Ta dan bo obisk bolnikov na domu.

 

PRVA SOBOTA, 5. AVGUST

Sobota je prva v mesecu. Po večerni sveti maši, vabljeni do 22. ure, k tihi molitvi pred Najsvetejše.

 

PRVA NEDELJA, 6. AVGUST

Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar.

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 7. avgusta, ob 20.30 vabljeni člani ŽPS in ključarji na moltev k Jankotu Zidraju na Šerovo.

 

GOD SV. LOVRENCA, ČETRTEK 10. AVGUST

V četrtek, 10. avgusta, je god sv. Lovrenca. Pri sv. Lovrencu bo ob 9. uri. sveta maša. Povabljeni.

 

ROMARSKA SHODA NA SLADKI GORI, 12. IN 13. AVGUST

V soboto, 12. avgusta ob 20. uri, bo na Sladki Gori romarski shod z romarskim vrtecom. V nedeljo, 13. avgusta ob 10. uri, bo na Sladki Gori marijanski romarski shod z blagoslovom zelišč, ki ga bo vodil provincialni minister slovenske minoritske province pater Milan Kos. Lepo vabljeni.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Dela v župnijski cerkvi so v polnem teku. Trenutno potekajo dela pri izravnavi podlage tlaka in notranje ter zunanje drenaže. Vse to se dela s pomočjo vas župljanov. Bog povrni za vsako pomoč. To so dela, ki jih lahko v veliki meri naredimo sami in s tem znižujemo že tako visok strošek obnove. Prosimo za pomoč.Vsi, ki ste pripravljeni prispevati hrano za delavce pri cerkvi pokličite Martino Jagodič, številko 031/449 171.

Vsemu na vkljub pa brez finančnih sredstev ne bo šlo. Zato vas lepo naprošam za prostovoljne darove.  Zavedamo se, da je večji dar težko dati, dosti lažje pa je neko obdobje po delih. Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0801 4146 278. Hvala za razumevanje in pomoč.

 

DAROVANJE ZA MIVO – VOZILA MISIJONARJEV

Preteklo nedeljo ste ob blagoslovu vozil za MIVO – prevozna sredstva misijonarjev darovali 810,40€. Bog povrni.

 

KOŠNJA TRAVNIKA K SV. ROKU, SOBOTA 5. AVGUST

V soboto, 5. avgusta, ob 5. uri naprošeni, da pokosimo in pograbimo travnik med kapelicami k sv. Roku. Lepo prosimo za pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu avgustu skrbijo za cerkev pri sv. Roku in kapelo v veroučni učilnici verniki iz Stranja in Belega. Vernikom iz Dvora, ki ste v mesecu juliju skrbeli za vse to, se lepo zahvaljujemo.