LEPA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

Prihodnjo nedeljo bomo pri sv. Miklavžu ob 10.30 uri obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo. Svete maše ob 10.15 uri v župnijski cerkvi ne bo. Lepo vabljeni.

 

MOLITEV OB CELODNEVNEM ČEŠČENJU NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA

Prihodnjo nedeljo (25.6.) in ponedeljek(26.6.) sta za našo župnijo molitvena dneva, ko bomo častili Najsvetejši zakrament. Pred Jezusa, ki živi v podobi kruha med nami, bomo prinašali molitev za vso našo škofijo, za Cerkev na slovenskem, za državo, slovenski narod, našo župnijo, za družine, mlade in posameznike, za blagoslov pri obnovi župnijske cerkve.

V nedeljo bodo svete maše ob 7. uri zjutraj, po sveti maši bo izpostavljeno Najsvetejše do 9. svete maše. Ob 10.30 uri bomo obhajali lepo nedeljo s telovsko procesijo pri sv. Miklavžu.

V ponedeljek bodo svete maše ob 8. uri zjutraj, po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev, ob 11. uri bo sveta maša. Popoldne bo Najsvetejše izpostavljeno zopet ob 17. uri vse do 19. ure, ko bo sveta maša in zaključek češčenja. Vabljeni k molitvi.

 

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE

V času od 3. do 7. julija bo v župniji potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci so prijavnice dobili pri verouku, so pa na voljo tudi v cerkvi in na župnijski spletni strani. Otroci lepo povabljeni in čim prej se prijavite.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Že dalj časa se pripravljamo na obnovo župnijske cerkve. V tem času se je obseg prenove, zaradi dodatnih raziskav in ugotovitev povečal, skoraj za enkrat več kot je bilo v začetku predvideno. Vse to je pokazalo, da je cerkve v dosti slabšem stanju, kot se je dalo videti in oceniti. Celoten potek obnove bo vodil, urejal in koordiniral odbor, ki je sestavljen iz ljudi iz naše župnije. Tako bo potek obnove potekal bolj koordinirano, pregledno in učinkoviteje. Ta odbor sestavljajo: Vinko Kralj, Anton Guzej, Tine Stoklas, Irena Stepišnik Perdih, Srečko Mikuš, Janko Zidar, Branko Vrbek, Jože Čakš, Marko Dečman in župnik. Odbor trenutno pregleduje vso projektno dokumentacijo. V tem tednu bo izvedena demontaža orgel.

Prosimo za pomoč pri zbiranju finančnih sredstev za obnovo cerkve! Svoj prostovoljni dar lahko darujete pri sveti maši, osebno v župnišču ali na TRR župnije: SI56 0510 0501 4146 278. Hvala za pomoč.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

V mesecu juniju skrbijo za cerkev in veroučne prostore verniki iz Koretnega, Konuškega in Šerovega.

 

SVETA MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI

Svete maše bodo v župnijski cerkvi potekale do 29. junija, potem se iz cerkve odstarni vsa oprema, kar pomeni, da v cerkvi ne bo možno več opravlajti bogoslužje.