VELIKONOČNO VOŠČILO

Naj se tudi za letošnjo veliko noč slišijo in uresničujejo med nami besede apostola Janeza, ko v knjigi Razodetja piše: »Aleluja! Ker je zakraljeval naš Gospod, Bog vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, kajti prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka – Cerkev je pripravljena …« (Raz 19, 6-7). Kristjan, si pripravljen na velikonočno praznovanje? Si, ker te je Kristus pripravil. Torej, praznuj in vzklikaj: »Aleluja! Aleluja! Aleluja! Blagoslovljeno veliko noč!

Vaši duhovniki

 

VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim  v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba ter skupni in osebni molitvi.

 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 19. uri.

 

VEROUK: Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Z veroukom zopet pričnemo v ponedeljek 24. aprila.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k veličini tega velikonočnega jutra. Vse želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

Veliki četrtek je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 19. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Tu bodo ministranti vodili molitev za nove duhovne poklice.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Dan Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota. Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA – BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer ob 19. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nas smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija in nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. in ob 10.15 uri.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 19.00: Vabljeni vsi

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

10.00 – sv. Tomaž

10.00 – Kulturni dom Šmarje

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

14.30 – sv. Barbara

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS: Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9. uri in pri svetem Roku ob 10.30 uri.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

V začetku meseca junija pričenjamo z obnovo župnijske cerkve, ki je glavna cerkev naše župnije. Da je obnova prepotrebna se lahko opazi na vsakem koraku, ko vstopiš v cerkev. Na tem mestu je stala cerkev že leta 1232. Od takrat pa do danes se je marsikaj spremenilo, Marija Venbovzeta, kateri je cerkev posvečena, pa še vedno vabi ljudi k veri, upanju in ljubezni. Po tej cerkvi je naš kraj in naša občina dobila ime. Obnova cerkve, ki je pred nami je zahtevna tako po posegu oziroma delu, kot po stroškovni plati. Na vse vas se obračam s prošnjo, da po svojih močeh pomagate pri zbiranju sredstev za obnovo. Svoj prostovoljni dar lahko darujete v zakristiji, župnišču ali nakažete na poseben račun, ki je odprt pri Abanki: Župnija Šmarje pri Jelšah – obnova cerkve, Cesta na Sv. Rok 2, številka TRR: SI56 0510 0801 4146 278. Hvaležni Vam bomo za vsak Vaš dar. Vaši darovi pri svetih mašah za cvetno nedeljo in veliko noč bodo namenjeni za obnovo župnijske cerkve. Preteklo prvo nedeljo ste za obnovo darovali 1.659,10€. Trenutno je na računu župnije zbranih 168.743,45€. Stroškov do sedaj pa je bilo 15.100,00€. Če se ozremo naprej v številkah nam še manjka dobrih 300.000,00€.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE ZA PRAZNIKE

Za velikonočne praznike naprošamo vse župljane, da pomagate pri čiščenju župnijske cerkve in njene okolice, v torek ob 16. uri.