STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2016 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 40 krstov od tega 23 dečkov in 17 deklic. 15 otrok je bilo rojenih v zakonski skupnosti, 25 otrok pa v izven zakonski skupnosti.
Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 12 porok, kar je vzpodbudno glede na 6 porok iz leta 2015. Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 40 pogrebov (23 moških in 17 žensk). Sprevidenih je bilo le 6 ljudi, kar 34 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 78,5 let, umrlih moških pa 72,6 let. Najstarejši moški je bil Avgust Herček iz Bobovega, star 97 let, najstarejša ženska je bila Marija Jeranko iz Senovice, ki je dopolnila 92 let.
Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 46 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 47 otrok. V veroučnem letu 2016-17 obiskuje verouk 384 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

NOVO LETO: Danes je Novo leto, praznik Božje Matere Marije in dan miru.

BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli, Božji sin.
BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Smo v času božičnih blagoslovov vaših domov in družin. Če slučajno kdo želi blagoslov kako drugače, ali pa kakšno drugo uro, naj to sporoči. Tam kjer se je kdo priseli, povprašajte, če želi blagoslov doma. Če živite v bloku in želite blagoslov, prosim sporočite.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI
V petek je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveti maši bosta ob 9. in 18. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri obeh mašah bo blagoslov kadila in krede.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
Prihodnja nedelja je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krst, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri vseh svetih mašah obnovili krstne obljube.

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 15. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši.

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

ŽIVE JASLICE
Na božični praznik, smo že tretje leto zapored pripravili Žive jaslice. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi Živih jaslic. Hvala Tomažu Stiplovšku, ki je bil glavni nosilec vsega dogajanja in gonilna sila. Hvala direktorju Knjižnice in Kulturnega doma Jožetu Čakšu za pomoč in sodelovanje. Hvala ozvočevalcem, hvala gasilcem iz Šmarja, hvala vsem, ki ste postavljali scene in hvala vsem igralcem in pevcem Otroškega cerkvenega pevskega zbora in odraslega zbora Amani. Brez vseh vas Žive jaslice ne bi bile mogoče. Bog povrni vam za vsak vaš trud in delo.

OBNOVA NOTRANJOSTI ŽUPNIJSKE CERKVE
Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje. Vstopili smo leto, ki s seboj prinaša obnovo župnijske cerkve. Čeprav je bil pričetek del načrtovan že v preteklem letu, se je ob dodanih raziskavah in ogledih ugotovilo, da je vsa stvar bolj zahtevna in potrebuje svoj čas pri pripravi dokumentacije. Sedaj so vsi pregledi in raziskave narejene. V teku je izdelava dokončnega izvedbenega načrta. Potem pa se bodo nekatera dela lahko pričela. Prosimo, da po svojih močeh in zmožnostih pomagate pri zbiranju sredstev. Hvala za razumevanje in pomoč. Marija Venebovzeta pa naj nas vodi skozi pripravo na obnovo naše župnijske cerkve.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV
V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.