ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Danes je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, mešanega cerkvenega pevskega zbora Amani, otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej organistkam in zborovodkinjam, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah obnovah, košnji, vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Hvala vsem, ki z razumevanjem in naklonjenostjo spremljate in sodelujete pri pripravi na obnovo naše župnijske cerkve. Bog povrni za vaše darove.

Bog plačaj vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano, ker nimamo lastnega gospodinjstva v župnišču. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Plevnikovim v Koretno 1.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino.

 

MOLITEV ROŽNEGA VENCA IN MAŠE PO PODRUŽNICAH ZA NAŠE RAJNE

Ob petkih se bomo v molitvi spominjali naših rajnih in darovali zanje svete maše po naših podružnicah. V petek bo ob 19. uri pri sv. Tomažu molitev rožnega venca in nato sveta maša za rajne po namenu spominov. Lepo vabljeni k molitvi.

 

PRIREDITEV »POZDRAV VINU«: V nedeljo bomo pri sveti maši ob 9. uri blagoslovili letošnje vino in uradno izvedeli kaj bo teklo iz sodov naših kleti. Pri sv. maši bodo sodelovali naši vinogradniki, vinska kraljica, vinski vitezi, med bogoslužjem bo prepeval domači cerkveni pevski zbor. Lepo vabljeni v nedeljo k maši ob 9. uri, po sv. maši pa se bo dogajanje preselilo na ploščad pred Kulturnim domom. Povabljeni!

 

MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

Na knjižni polici v Mihaelovi kapeli sta na voljo Marijanski koledar (2,50€) in Pratika (5,50€).

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.