OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in pred sveto mašo v cerkvi.

 

BIBLIČNA SKUPINA

V sredo ob 19.30 uri, vabljeni na biblično skupino.

 

SREČANJE STARŠEV VEROUČENCEV 8. RAZREDA

V petek, 14. oktobra, ob 19. uri, vabljeni starši veroučencev 8. razreda, ki se pripravljajo na zakramet svete birme, na srečanje v veroučne prostore.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU

V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Lovrencu.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Vsako živilo nam še kako prav pride. Hvala za Vaš dar.

 

ROMANJE STREJŠIH IN BOLNIH NA BREZJE

Župnijska Karitas organizira romanje starejših in bolnih k Mariji Pomagaj na Brezje, v soboto 22. oktobra. Odhod izza Kulturnega doma ob 7.15 uri. Cena prevoza s kosilom je 20€. Če kdo nebi zmogel prispevka, bo romanje pokrila Karitas. Lepo povabljeni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE

Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji in župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

»MAJNŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA« SVEČE KARITAS

Ob prazniku vseh svetih in spominu vseh rajnih, ljudje grobove svojih rajnih še posebej uredijo. Ob teh praznikih prižgemo na grobovih sveče. Karitas nas ob tem vabi k akciji »Manjša sveča, za sočloveka sreča«. S tem ko boste kupili sveče Karitas (1€), boste darovali za ljudi v stiski. Sveče so na voljo pri stranskih oltarjih v župnijski cerkvi.

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Pripravljamo se na obnovo župnijske cerkve. Počasi zbiramo sredstva. Preteklo nedeljo ste v ta namen darovali 1.357,00€. Do sedaj smo za obnovo zbrali 132.664,00€. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male Pristave.