MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: V torek je praznik Vseh svetih, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

VSI SVETI: V torek je zapovedan praznik Vsi sveti. Zato lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju ob 7., 9., in 10.15 uri. Popoldne ob 15. uri bo v župnijski cerkvi molitev po namenu spominov, zatem pa blagoslov grobov. Zvečer ob 18. uri lepo vabljeni k molitvi rožnega venca za naše rajne v župnijsko cerkev.

 

VERNE DUŠE: V sredo je spomin vseh vernih duš. Sveti maši bosta ob 9. in 18. uri. Vabljeni k sveti maši in molitvi za rajne.

 

PRVI ČETRTEK

Četrtek je prvi v mesecu. Vabljeni k sveti maši in molitvi za duhovne poklice.

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu. Vabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Običajno je ta dan obisk bolnikov na domu. Zaradi duhovnih vajah birmancev, bo obisk bolnikov na domu že v sredo, 2. novembra. Prosim sporočite tistim, ki jih obiskujem.

 

PRVA SOBOTA

Sobota je prva v mesecu, vabljeni k čaščenju Najsvetejšega do 21. ure.

 

PRVA NEDELJA: Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za obnovo župnijske cerkve.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. ROKU

V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Roku.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. To pomeni, da v času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Vsako živilo nam še kako prav pride. Hvala za Vaš dar.

 

MISIJONSKA NEDELJA

Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 927,70€. Bog povrni za vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.

Vernikom iz Prelog, Bobovega, Male Pristave, ki ste v mesecu oktobru skrbeli za župnijsko cerkev in veroučne prostore se lepo zahvaljujemo.