OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in pred sveto mašo v cerkvi.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

V četrtek ob 17.00 uri, ministranti vabljeni na ministrantsko srečanje.

 

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MIKLAVŽU

V nedeljo bomo ob 11.30 uri obhajali zahvalno nedeljo pri sv. Miklavžu.

 

OBHAJANJE ZAHVALNIH NEDELJ Z DAROM HRANE

Obhajanje zahvalnih nedelj je priložnost za zahvalo in hvaležnost, za vse prejete darove in milosti, uspeh pri delu, v šoli, študiju, zdravju pri družini in živini. Žal pa je med nami vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Karitas skuša pomagati in dati toliko kolikor ima.

Zato vas vabimo in naprošamo k sodelovanju: »MOJ DAR ZAHVALNE NEDELJE«. V času maš ob zahvalnih nedeljah darujem hrano za ljudi v stiski (to so osnovna živila: moka, sladkor, olje, krompir, testenine, mleko, riž, vložena zelenjava, …). Darove boste lahko prinesli v cerkev in jih položil k oltarju. Lahko pa jih prinesete tudi direktno na Karitas ob sredah med 17. in 18. uro. Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Vsako živilo nam še kako prav pride. Hvala za Vaš dar.

 

MISIJONSKA NEDELJA: Prihodnja nedelja je misijonska nedelja. »Samo, če smo ‘usmiljeni kakor Oče’, smo misijonarji.«To geslo naj nas letos, ko obhajamo 90-letnico praznovanja Misijonske nedelje, vodi k poglobljeni povezanosti z misijoni po vsem svetu. Povabljeni smo, da namenimo več molitve za misijonarje in za ljudi v misijonskih deželah, ter na Misijonsko nedeljo namenimo svoj velikodušni dar za lajšanje revščine, bolezni, nepismenosti in nerazvitosti na obrobju misijonskih poljan. Vaš dar prihodnjo nedeljo bo namenjen za misijone. Bog povrni.

 

ROMANJE STREJŠIH IN BOLNIH NA BREZJE

V soboto romamo k Mariji Pomagaj na Brezje. Odhod izza Kulturnega doma ob 7.15 uri. Cena prevoza s kosilom je 20€. Lepo povabljeni.

 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih.

Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko napišete na poseben listič, ki ga vzamete v župnijski cerkvi. Listič boste lahko oddali v župnijski cerkvi ali pa osebno v zakristiji ali župnišču. Dar, ki ga boste namenili ob tem je prostovoljen.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Pripravljamo se na obnovo župnijske cerkve. Počasi zbiramo sredstva. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega, Male Pristave.