OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober nas še posebej nagovarja in vabi k molitvi rožnega venca. Lepo povabljeni k molitvi doma in pred sveto mašo v cerkvi.

 

SREČANJE OSTARELIH, BOLNIH IN INVALIDOV NAŠE ŽUPNIJE

Župnijska Karitas vabi vse ostarele, bolne in invalide na srečanje v župnijsko cerkev danes ob 14. uri. Od 13.30 do 14. ure je zbiranje in priložnost za sv. spoved, ob 14. uri bo sv. maša, med njo bo priložnost za bolniško maziljenje, po sv. maši pa pogostitev in druženje. Naprošamo sorodnike, da omogočite ostarelim, bolnim in invalidom prihod na srečanje.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek ob 19.30 uri, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno srečanje k Bogdanu in Štefki Dečman v Ulico Franca Skaze 28.

 

MINISTRANTSKO SREČANJE

Včetrteko ob 17. uri,  ministranti vabljeni na ministrantsko srečanje.

 

PRVI ČETRTEK: Četrtek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši in molitvi za duhovne poklice.

 

PRVI PETEK

Petek je prvi v mesecu. Povabljeni k sveti maši ob 9. in 18. uri. Ta dan bo obisk bolnikov na domu. Zvečer pol ure pred sveto mašo vabljeni k molitvi.

 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENEV TRETJEGA RAZREDA – PRVOOBHAJNCEV

Starši veroučencev tretjega razreda, ki se pripravljajo na zakrament prvega svetega obhajila in svete spovedi, vabljeni na srečanje v sredo 5. oktobra ob 19. uri v veroučne prostore pri župnišču.

 

MUZEJ BAROKA

Vabljeni na koncert pevske skupine Cintare z naslovom Marija gre na božjo pot, ki bo v petek, 7. oktobra, ob 19. uri. Pevke bodo predstavile slovenske ljudske nabožne pesmi, gost bo Janez Jocif s srednjeveškimi glasbili.

 

ROMANJE STREJŠIH IN BOLNIH NA BREZJE

Župnijska Karitas organizira romanje starejših in bolnih k Mariji Pomagaj na Brezje, v soboto 22. oktobra. Odhod izza Kulturnega doma ob 7.15 uri. Cena prevoza s kosilom je 20€. Če kdo nebi zmogel prispevka, bo romanje pokrila župnijska Karitas. Lepo povabljeni.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE

Že dalj časa se pripravljamo na obnovo župnijske cerkve. Mnogi sprašujete kdaj se bodo dela pričela. Ob pregledovanju cerkve s strani različne stroke, smo naleteli na veliko večjo težavo kot je bila pričakovana in sicer podtalno vodo, ki je dober meter pod površjem, kar pomeni, da cerkev stoji v vodi. Zato so naredili vrtino v globino 12 metrov in vzeli vzorce zemlje, da bodo naredili geološko raziskavo tal in na dveh mestih so odprli tla ob temelju cerkve, da so pogledali kako daleč sega temelj v globino. Na podlagi tega bo narejen sanacijski načrt temeljev, zidov in kako omejiti vdor podtalne vode. To delo izvaja Hidrosvet iz Celja in ko bo načrt narejen bom pristopili k delom.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu oktobru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega, Male Pristave.