Smo v času devetdnevnice v čast Svetemu Duhu v pripravi na zakrament svete birme. Birmanci, lepo vabljeni vsak večer ob 19. uri k sv. maši. Vabljeni tudi starši in botri ter vsa župnija. Še posebej povabljeni vsi k molitvi za naše birmance, botre in starše.