Pripravljamo se na obnovo župnijske cerkve. V letošnjem letu bo potekala prva faza obnove, ki bo tudi najzahtevnejša. Priprava dokumentacije (načrti, mnenje statika, geologa in hidrologa). Odstranjena bo vsa cerkvena oprema (vsi kipi, oltarji, klopi in slike). Temu sledi izkop tal po celotni cerkvi do globine 50 cm, sanacija temeljev, vlage v stenah in odvodnjavanje, napeljava gretja, nov tlak in nova okna. To so dela, ki jih moramo narediti čim prej v tem letu, ker bo do takrat cerkev zaprta in neuporabna za bogoslužje. Vrednost del te prve faze je ocenjena na 200.000€. Zato vas lepo prosimo, da priskočite na pomoč po svojih zmožnostih in pomagate pri zbiranju finančnih sredstev. Hitrost poteka del bo v največji meri odvisen od zbranih sredstev. Do sedaj je zbranih 74.100€. Največji del predstavljajo nabirke ob nedeljah, krstih, porokah in pogrebih (42.675€), ena donacija iz tujine (11.000€), posamezni darovalci (54), ki so prinesli v župnišče ali zakristijo (20.425€). Od tega so trije zlati botri (dar za zlatega botra je 2000€), en srebrni (dar za srebrnega je 1500€) in štirje bronasti (dar za bronastega je 1000€). Svoj dar lahko darujete v zakristiji, župnišču ali nakažete na poseben račun, ki je odprt pri Abanki: Župnija Šmarje pri Jelšah – obnova cerkve, Cesta na Sv. Rok 2, številka TRR: SI56 0510 0801 4146 278. Hvaležni Vam bomo za vsak Vaš dar.