VELIKONOČNO PRAZNOVANJE

Z današnjo, cvetno nedeljo, vstopamo v veliki teden, ki doseže svoj vrhunec na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato vas dragi župljani in verniki ter vse ljudi dobre volje lepo povabim  v našo župnijsko cerkev k bogoslužju, obisku božjega groba ter skupni in osebni molitvi. Pridite, lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

 

SVETA SPOVED IN SVETE MAŠE V TEM TEDNU

V velikem tednu, ki je pred nami vabljeni k velikonočni sveti spovedi. Možnost za sv. spoved bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo in med sveto mašo. Svete maše v tem tednu bodo ob 18. uri.

 

ČIŠČENJE CERKVE

V torek ob 15.00 uri lepo naprošeni in vabljeni, da očistimo in pripravimo župnijsko cerkev za velikonočne praznike. Lepo naprošeni!

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU: V sredo bo obisk bolnikov na domu za velikonočne praznike. Če bi kdo želel obisk naj prosim  sporoči.

 

VEROUK: Od četrtka naprej ni verouka. Otroci lepo vabljeni k velikonočnemu tridnevju, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Z veroukom zopet pričnemo v ponedeljek, 4. aprila.

 

PROŠNJA ZA VELIKONOČNE DOBROTE

V procesiji sodeluje precej ljudi, ki tako prispevajo k lepoti in veličini tega velikonočnega jutra. Vse sodelavce želimo pogostiti. Zato vas naprošam za dobrote, ki spadajo k žegnu, da bomo lahko to storili. Darove lahko prinesete v župnišče v četrtek pred večernimi obredi ali v soboto med 9.00 in 12.00 uro. Bog vam povrni za vašo dobroto.

 

VELIKI ČETRTEK – SPOMIN ZADNJE VEČERJE

To je spomin zadnje večerje, ko je Jezus postavil zakrament sv. evharistije in zakrament sv. mašniškega posvečenja. Slovesna sv. maša bo ob 18. uri. Po maši bomo prenesli Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v stransko kapelo sv. Mihaela, kot spomin na to, da je Jezus noč iz velikega četrtka na veliki petek preživel v ječi. Tu bodo ministranti vodili molitev za nove duhovne poklice.

 

VELIKI PETEK – SPOMIN  JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI NA KRIŽU

Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta da je strogi in zapovedan post. Kristjani smo povabljeni k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Ob 15. uri vabljeni k pobožnosti Križevega pota v župnijsko cerkev. Ob 18. uri vabljeni k obredom velikega petka, ki ima poudarek na češčenju križa. Po bogoslužju, bomo Najsvetejše prenesli v božji grob, kjer bo molitev.

 

VELIKA SOBOTA – OBISK BOŽJEGA GROBA IN BLAGOSLOV JEDIL

Ob 7. uri bo blagoslov ognja. Skozi ves dan bo v božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše, zato lepo vabljeni k molitvi in češčenju. Skozi dan bodo potekali blagoslovi velikonočnih jedil.

Zvečer ob 18. uri vabljeni k vigiliji, to je slovesnemu bogoslužju, ki nas bo skozi lepoto liturgije vodilo v skrivnost velike noči.

 

VELIKA NOČ – DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Praznik Jezusovega vstajenja, zmage nad smrtjo, grehom in peklom. Ta dan povabljeni k družinskemu praznovanju. Središče tega praznovanja je vstajenjska procesija in sveta maša. Zjutraj ob 7. uri bo vstajenjska procesija po običajni poti, nato slovesna sveta maša. Prav tako bosta praznični maši še ob 9. in ob 10.15 uri.

 

MOLITVE PRI BOŽJEM GROBU NA VELIKO SOBOTO

8.00 – 9.00: Šmarje, Dvor, Sotensko, Zastranje

9.00 – 10.00: Kamenik, Cerovec, Dragomilo, Dol, Koretno, Konuško

10.00 – 11.00: Vodenovo, Vrh, Močle

11.00 – 12.00: Vinski vrh, Ješovec, Šerovo

12.00 – 13.00: Brecljevo, Jazbine, Gaj

13.00 – 14.00: Globoko, Zadrže

14.00 – 15.00: Predenca, Korpule

15.00 – 16.00: Senovica, Predel

16.00 – 17.00: Stranje, Belo, Bobovo, Preloge, Mala Pristava

17.00 – 18.00: Vabljeni vsi

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

9.00 – sv. Rok

10.00 – sv. Tomaž

11.00 – župnijska cerkev

12.00 – župnijska cerkev

13.00 –  sv. Lovrenc

14.00 – sv. Miklavž

15.00 – sv. Barbara

16.00 – župnijska cerkev

17.00 – župnijska cerkev

VELIKONOČNI PONEDELJEK – EMAVS: Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9. uri in pri svetem Roku ob 10.30 uri.

 

PRESTAVITEV URE NA POLETNI ČAS: V noči iz velike sobote na veliko noč, bomo prestavili urine kazalce za eno uro naprej. Tudi večerne svete maše se prestavijo na 19. uro.

 

FILM O PAPEŽU FRANČIŠKU: Na velikonočni ponedeljek, 28. marca, ob 19.30 uri bo Kulturnem domu v Šmarju film o papežu Frančišku. Lepo vabljeni.

 

PRVI PETEK: Petek, 1. april, je prvi v mesecu, zato vabljeni k sv. maši ob 9. in 19. uri.

 

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Pripravljamo se na obnovo župnijske cerkve. Prosimo, da po svojih močeh pomagate pri zbiranju sredstev za obnovo. Svoj prostovoljni dar lahko darujete v zakristiji, župnišču ali nakažete na poseben račun, ki je odprt pri Abanki: Župnija Šmarje pri Jelšah – obnova cerkve, Cesta na Sv. Rok 2, številka TRR: SI56 0510 0801 4146 278. Hvaležni Vam bomo za vsak Vaš dar. Vaši darovi pri svetih mašah na cvetno nedeljo in veliko noč bodo namenjeni za obnovo župnijske cerkve.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu aprilu skrbijo za čiščenje in krašenje župnijske cerkve ter veroučnih prostorov verniki iz Vrha in Močel. Vernikom iz Predela in Senovice, ki ste v mesecu marcu skrbeli za cerkev in veroučne prostore, se lepo zahvaljujemo.