V nedeljo ob 15. uri, bodo Križev pot k sv. Roku vodili naši letošnji birmanci. Ob 15. uri se zberemo v župnijski cerkvi in od tam krenemo proti sv. Roku. Lepo vabljene družine birmancev, botri, v kolikor so že izbrani in vsi verniki. V primeru slabega vremena, bo Križev pot v župnijski cerkvi.