BOŽIČNI ČAS: Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družina zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI

V sredo je praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije Kralji. Sveti maši bosta ob 9. in 18. uri. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Pri obeh mašah bo blagoslov kadila, krede in vode.

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: Prihodnja nedelje je nedelja Jezusovega krsta. Prav je, da se na to nedeljo spomnimo tudi na svoj krst, ko smo postali božji otroci in člani Cerkve. Zato bomo to nedeljo pri vseh svetih mašah obnovili krstne obljube.

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek ob 19.30 uri bo molitveno srečanje članov ŽPS in ključarjev pri Šolinčevih na Belem. Lepo vabljeni.

 

VEROUK: Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 17. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni k redni nedeljski sveti maši.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV: Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin. Svete maše med tednom so zjutraj ob 8. uri, v soboto ob 18. uri.

 

STATISTIKA: Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za leto 2015 zabeležile sledeče:

Krsta knjiga: V krstno knjigo smo vpisali 50 krstov, od tega 29 dečkov in 21 deklic. 19 otrok je bilo rojenih v zakonski skupnosti, od tega 1 v civilno zakonski skupnosti, 30 otrok pa v izven zakonski skupnosti.

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno prijaviti nekaj časa prej, da se vse uskladi in pripravi. Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim življenjem zgled lepega krščanskega življenja.

Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali 6 porok.

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite Boga.

Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali 42 pogrebov (25 moških in 17 žensk). Sprevidenih je bilo 11 ljudi, kar 31 pokojnih pa je umrlo brez podeljenih zakramentov za umirajoče. Povprečna starost umrlih žensk je 73,5 let, umrlih moških pa 71 let. Najstarejši moški je bil Ivan Edvard Lešnik 92 let, najstarejša ženska je bila Ana Tojnko, ki je dopolnila 87 let.

Ohranimo ta lep potek krščanskega pogreba, da v župnijsko cerkev pripeljemo pokojnika in tam darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše drage pokojne.

V župniji je bilo v preteklem letu birmanih 47 birmancev, k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 49 otrok. V veroučnem letu 2015-16 obiskuje verouk 376 otrok, približno 30.000 pa je bilo razdeljenih Svetih obhajil. Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk.

 

OBNOVA NOTRANJOSTI ŽUPNIJSKE CERKVE: Dragi verniki in vsi ljudje dobre volje. Vstopili smo v leto, ki s seboj prinaša obnovo notranjosti župnijske cerkve.  Prosimo, da po svojih močeh in zmožnostih pomagate pri zbiranju sredstev. Hvala za razumevanje in pomoč. Marija Venebovzeta pa naj nas vodi skozi pripravo na obnovo naše župnijske cerkve.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.