BOŽIČNI ČAS

Božični čas nas preko jaslic in božičnega drevesca vabi, da se večkrat kot družin zberemo okoli jaslic doma in v cerkvi, ter doživimo neizmerno božjo ljubezen do nas, saj je dete, ki je položeno v jasli Božji sin.

 

CERKVENE IN ŽIVE JASLICE

Naše župnijske jaslice so vsako leto bolj obogatene in izpopolnjene. Zato gre velika zasluga Tomažu Stiplovšku, ki z idejo in tihim delom pripravlja jaslice že par mesecev prej. Hvala tudi, drugim, ki pri tem pomagate.

Prav tako je Tomaž tudi glavni pobudnik in vodja pri pripravi živih jaslic. Hvala njemu in še stotim sodelujočim, da ste žive jaslice tudi letos lepo pripravili. Hvala gasilcem, ozvočevalcem, Kulturnemu domu in Knjižnici, Muzeju baroka. S skupnim sodelovanjem zmoremo tudi zahtevnejše stvari, ki nas vse povezujejo. Tako župnija ostaja živa in dejavna ter na zelo konkreten in prodoren način privablja ljudi v naš kraj od blizu in daleč. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč.

 

SVETA MAŠA PRI SV. LOVRENCU

Jutri, v ponedeljek bo pri sv. Lovrencu sv. maša ob 9. uri.

 

SILVESTROVO: Na zadnji dan v letu je god sv. Silvestra. V župnijski cerkvi pa bo sv. maša ob 7. uri v zahvalo za vse kar smo v tem letu dobrega prejeli. Pri sv. Roku bo sv. maša ob 8. uri. Lepo povabljeni.

 

NOVO LETO: V petek je novo leto, praznik Marije, Božje Matere. Sveti maši bosta ob 9. in ob 10.15 uri.

 

VEROUK

Zaradi božičnih blagoslovov verouka ne bo do 17. januarja. Veroučenci pa so v tem času vabljeni redno ob nedeljah k sv. maši. Povabljeni so, da svoj dar, ki so ga zbrali v adventnem času za lačne otroke prinesejo k cerkvenim jaslicam.

 

BOŽIČNI BLAGOSLOVI DOMOV

Smo v času božičnih blagoslov vaših domov in družin.

 

VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk.

PRVA NEDELJA V MESECU: Nedelja je prva v mesecu, zato bo vaš dar okoli oltarja namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE TER VERUČNIH PROSTOROV

V mesecu januarju čistijo župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Dragomilega, Dola, Brecljevega, Draškovega sela in Jazbin.

Vernikom iz Globokega in Zadrž, ki ste v mesecu decembru skrbeli za čiščenje in krašenje župnijske cerkve se lepo zahvaljujemo.