Danes je zahvalna nedelja, priložnost za zahvalo in hvaležnost Bogu in bližnjim. Nič na tem svetu ni samo po sebi umevno da je in da nekaj imamo. Ob današnji zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije. Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevcem in pevkam odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, mešanega cerkvenega pevskega zbora Amani, otroškega cerkvenega pevskega zbora. Še posebej organistkam in zborovodkinjam, bralcem božje besede, ministrantom. Hvala vsem članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, mežnarju Vanču, vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naše župnijske cerkve in veroučnih prostorov. Hvala vsem, ki vedno priskočite na pomoč pri delovnih akcijah, obnovah, košnji, vinogradu in še marsikje. Bog povrni vsem dobrotnikom in vsem, ki s svojimi darovi podpirate delovanje naše župnije. Hvala vsem, ki z delom in darovi podpirate življenje župnije, še posebej, da sta cerkvi sv. Tomaža in sv. Miklavža dobili novo streho in obnovljeno fasado. Hvala vsem, ki z razumevanjem in naklonjenostjo spremljate in sodelujete pri pripravi na obnovo naše župnijske cerkve, smo v fazi priprave dokumentacije in zbiranja finančnih sredstev.

Boga plačaj vsem, ki nam duhovnikom osebno storite kaj dobrega in skrbite za nas. Hvala družinam, ki nam nudite prehrano, ker nimamo lastnega gospodinjstva v župnišču. Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.